Praca zdalna w tym wypadku dalej nie jest możliwa. Pracodawcy mogą mieć niedługo problem

Praca Zdrowie Dołącz do dyskusji
Praca zdalna w tym wypadku dalej nie jest możliwa. Pracodawcy mogą mieć niedługo problem

Praca na zwolnieniu z powodu COVID-19 nie jest możliwa. Żadnych ułatwień dla pracodawców i pracowników w tym zakresie nie ma, pomimo że liczba zachorowań rośnie. Warto o tym pamiętać, bo konsekwencje pracy na zwolnieniu lekarskim są bardzo dotkliwe, nie mówiąc już o możliwości zwolnienia dyscyplinarnego.

Praca na zwolnieniu z powodu COVID-19

„Prawo.pl”, na podstawie sygnałów, jakie dotarły do tamtejszej redakcji, wyjaśnia, że pracodawcy zaczynają mieć poważne problemy z pracownikami chorującymi na COVID-19. Dżentelmeńska umowa, w której pracownik robi test apteczny i przechodzi na pracę zdalną, nie jest problemem. Chodzi o sytuację, w której pracownik dostaje zwolnienie lekarskie, a pomimo tego dalej wykonuje czynności służbowe.

Oczywiście, nie ma obowiązku pracy w takiej sytuacji, ale często pojawiają się takie przypadki, gdzie pracownicy nie mają praktycznie żadnych objawów. Istnieją też tacy pracownicy, którym objawy szybko ustępują, więc decydują się oni na wykonywanie swoich czynności zawodowych. Często wiąże się to także z pewnym błędnym rozumieniem obowiązujących przepisów. Istnieją bowiem regulacje, które pozwalają na pracę zdalną podczas izolacji lub kwarantanny. Tzn. istnieją dalej, ale nie ma izolacji, ani kwarantanny — są to więc martwe przepisy.

Trzeba oddzielić izolację lub kwarantannę od popularnego L4. Te dwa pierwsze są pewnymi obowiązkami natury administracyjnej, to drugie z kolei jest potwierdzeniem stanu niezdolności do pracy. Co ma konsekwencje na gruncie prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych. Chory pracownik, jeżeli dostanie L4, nie może zatem pracować.

Skutki pracy na L4

Artykuł 17 tzw. ustawy zasiłkowej wprost stwierdza, że:

Ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

Praca zdalna na zwolnieniu lekarskim może także skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym. Pracownik ma obowiązek powstrzymywać się od wszystkich działań, które mogą przedłużyć okres niezdolności do pracy. Jeżeli pracuje, a nie powinien, to nie stosuje się do tego obowiązku. A ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych to właśnie podstawa do zwolnienia dyscyplinarnego.

Podobnie uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 16 marca 2017 r. (II PK 14/16). Oczywiście, nie każda praca na L4 i nie zawsze skutkować będzie dyscyplinarką. Trudno uznać, by pracodawca mógł pozbyć się pracownika, któremu sam kazał podczas zwolnienia lekarskiego pracować.

Trzeba jednak pamiętać, że jeżeli pracownik dobrze się czuje i ma zamiar świadczyć pracę podczas zachorowania na COVID-19, powinien przejść na pracę zdalną. Jeżeli uzyska zwolnienie lekarskie, to nie może wykonywać żadnych czynności służbowych, choćby był faktycznie w stanie ze względu na dobry stan zdrowia. Powinien wówczas uzyskać zaświadczenie, że jest zdolny do pracy.

Niewykluczone, że niedługo powrócą obostrzenia — w jakiejś formie. Choć o pandemii prawie zapomnieliśmy, to jednak liczba zachorowań jest coraz wyższa.