Pracownik nie może swojej pracy wykonywać wyłącznie przed komputerem – tak wynika z przepisów BHP

Praca dołącz do dyskusji (36) 16.07.2019
Pracownik nie może swojej pracy wykonywać wyłącznie przed komputerem – tak wynika z przepisów BHP

Tomasz Laba

Praca przed komputerem to codzienność w zdecydowanej większości zakładów pracy. Z tego powodu warto dokonać rewizji przepisów BHP dotyczących pracy przed komputerem. Lektura niektórych z nich prowadzi do wniosku, że pracownik nie może swojej pracy wykonywać wyłącznie przed komputerem.

Pod koniec lat 90. praca przy komputerze nie była już dla nikogo wielkim zdziwieniem. Jednak 20 lat temu skala zadań wykonywanych przed monitorem była zdecydowanie mniejsza. Same komputery były również zdecydowanie droższe i w zasadzie nie były bardzo popularne. Nikt jednak nie kwestionował tego, że informatyzacja w najbliższych latach zdominuje rynek pracy. Właśnie wtedy ustawodawca zauważył to zjawisko i stworzył pierwsze przepisy, które regulowały zasady pracy przy komputerze. Od tego czasu minęło prawie 20 lat.

Praca przed komputerem

Rzeczywistość zmieniła się diametralnie. Komputer to podstawowe narzędzie pracy dla większości z nas. To dobry czas, żeby ustawodawca dokonał przeglądu przepisów, które regulują ten sposób pracy. Lektura niektórych może prowadzić do ciekawych wniosków. Przykładem niech będzie §7 rozporządzenia w sprawie BHP na stanowiskach wyposażonych w ekrany komputerowe. Wynika z niego, że pracownik nie może przez cały dzień pracować przy komputerze. Obowiązkiem pracodawcy jest takie ułożenie jego pracy, żeby część obowiązków pracownik mógł wykonywać na innych stanowiskach.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom:
1) łączenie przemienne pracy związanej z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami prac nie obciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała – przy nieprzekraczaniu godziny nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora ekranowego

Oczywiście ten przepis ma również punkt drugi, który daje pracownikowi prawo do 5 minut przerwy po każdej godzinie pracy przy komputerze.

2) co najmniej 5-minutową przerwę, wliczaną do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Warto natomiast zwrócić uwagę na to, jak ustawodawca rozłożył akcenty. W pierwszej kolejności pracodawca musi tak połączyć obowiązki pracownika, aby ten nie musiał przez cały czas pracy wykonywać pracy przy komputerze. Dopiero w przypadku, gdyby to okazało się niemożliwe, pracodawca jest zobowiązany zapewnić krótką przerwę po każdej godzinie pracy przed komputerem.

To oczywiście nie zmienia faktu, że praca przy komputerze to liczne obowiązki dla pracodawcy. Nie wystarczy bowiem kupić najtańsze biurko, krzesło i komputer, aby pracownik mógł w ten sposób spędzać całe dnie. Niestety w tym przypadku bardzo często jak na dłoni widać, że prawo to jedno, a rzeczywistość to zupełnie co innego.