Pracodawca może żądać danych osobowych od osoby ubiegającej się o pracę

Praca Dołącz do dyskusji
Pracodawca może żądać danych osobowych od osoby ubiegającej się o pracę
Dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie istotne jest, aby niewyrażenie przez nią zgody na przetwarzanie danych innych niż podstawowe lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania oraz nie może powodować wobec niej jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia o czym stanowi treść art. 221a §2 Kodeksu pracy.