Minister Finansów wydała prawie interpretację. Zaciekawieni czym jest prawie interpretacja?

Podatki dołącz do dyskusji (5) 10.01.2019
Minister Finansów wydała prawie interpretację. Zaciekawieni czym jest prawie interpretacja?

Mariusz Braszkiewicz

31 grudnia 2018 r. Minister Finansów Teresa Czerwińska wydała prawie interpretację. Jakkolwiek instytucja prawie interpretacji jest obca polskiemu prawu podatkowemu, tak chyba należy określić komunikat, jaki ukazał się w sylwestra na stronie Ministerstwa Finansów, w którym ministerstwo zapowiada wydanie interpretacji ogólnej w sprawie komorników. 

Jej główną tezę stanowić ma stwierdzenie, że czynności komorników sądowych nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czyli (nie)popularnym podatkiem VAT.

Obowiązująca pod rządami poprzedniej ustawy o komornikach sądowych i egzekucji interpretacja ogólna z dnia 9 czerwca 2015 r. uznawała czynności komorników za świadczenie usług za wynagrodzeniem, podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, a uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 2017 r. (sygn. akt III CZP 97/16) uznawała VAT za zawarty w opłacie i zakazała komornikom doliczania go do opłaty.

Interpretacja ogólna w sprawie komorników

Wydana przez Jarosława Nenemana, wiceministra finansów w rządzie Ewy Kopacz, obowiązująca dotąd interpretacja budziła uzasadnione niezadowolenie komorników sądowych. Oznaczało to bowiem, że 23% tego, co stanowiło dotąd ich przychód, stało się podatkiem VAT. A od spadku przychodów już prosta droga do odejść z zawodu i redukcji etatów w kancelariach tych komorników, którzy zostali, co było do zaobserwowania w ostatnim czasie.

1Uznanie komorników za vatowców wynikało z faktu, że opłaty egzekucyjne (czyli po prostu określony procent tego, co wyegzekwowali) stanowiły ich przychód. W nowej ustawie, oprócz szeregu złych rozwiązań dla komorników, o których na łamach Bezprawnika pisał Marek Krześnicki, będzie także jedno rozwiązanie dla nich, nieco paradoksalnie, niekoniecznie niekorzystne: opłaty egzekucyjne będą przypadały Skarbowi Państwa, a komornik będzie otrzymywał prowizję. Prowizja ta będzie wynosiła od 99% do 60% opłat, w zależności od wysokości opłat w danym roku (widzimy więc, że ustawodawca faworyzuje mniejsze kancelarie).

Na pierwszy rzut oka wygląda to tak, że znowu państwo zabrało pieniądze komornikom. Niby tak. Ale następstwem przyznania opłat egzekucyjnych Skarbowi Państwa jest tytułowa prawie interpretacja, w myśl której skoro opłata egzekucyjna nie jest przychodem komornika, to nie podlega opodatkowaniu VAT-em. Czyli mały komornik dostanie ledwie 99% czy 95% tego, co wyegzekwuje, ale przynajmniej nie zeżre mu tego wynoszący 23% VAT, dotąd zawarty w opłacie.

Używając terminologii szachowej, przyznając opłaty egzekucyjne Skarbowi Państwa, państwo zbiło komornikom gońca. Uznając, że opłata egzekucyjna nie jest opodatkowana VAT-em, państwa oddało im wieżę. Oczywiście dotyczy to komorników o małych przychodach. Tak zwane hurtownie komornicze, osiągające wielomilionowe dochody, odejdą do lamusa, co było od początku prac nad nowymi ustawami zamierzeniem Ministerstwa Sprawiedliwości.