Premia to nie zawsze dobra wola pracodawcy. Kiedy przysługuje premia regulaminowa i jak reguluje to prawo?

Praca dołącz do dyskusji (13) 16.10.2018
Premia to nie zawsze dobra wola pracodawcy. Kiedy przysługuje premia regulaminowa i jak reguluje to prawo?

Udostępnij

Edyta Wara-Wąsowska

Premia regulaminowa jest wypłacana wtedy, gdy pracownik spełni konkretne kryteria; zazwyczaj są one jasno określone w regulaminie firmy. A przynajmniej powinny być. Zazwyczaj premia regulaminowa jest mylona z tzw. premią uznaniową. 

Premia regulaminowa a premia uznaniowa

Wiele osób choć raz było w sytuacji, gdy szef – bardzo zresztą z siebie zadowolony – oznajmił im, że wręcza im nagrodę pieniężną. Tyle, że w rzeczywistości były to…zwykłe premie regulaminowe. Te dwa pojęcia często są używane zamiennie, co jest oczywiście błędem. Podstawowa różnica między premią a nagrodą (nazywaną również premią uznaniową) jest taka, że nagroda jest przyznawana według uznania przełożonego (na podstawie art. 105 Kodeksu pracy). Z kolei warunki uzyskania premii powinny być przez pracownika doskonale znane.

Kryteria otrzymania premii mogą być np. zapisane w umowie o pracę lub w regulaminie firmy. Tym samym premia pracownicza jest uzależniona od spełnienia konkretnych kryteriów, a nie od kaprysu szefa. Przykład? W umowie lub w regulaminie firmy znajduje się zapis, że pracownik otrzyma premię, jeśli utarg zwiększy się w stosunku do analogicznego okresu o 10% (czyli np. we październiku 2018 wysokość całomiesięcznego utargu będzie o 10% wyższa niż w październiku 2017). Taka sytuacja jest w pełni jasna dla pracownika. Jeśli kryteria zostaną spełnione, pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia premii. Pracownik, w razie konieczności, może się o nią upomnieć, powołując się na konkretny zapis.

Z kolei jeśli pracodawca w danym miesiącu wypłaci pracownikowi dodatkowe świadczenie pieniężne i umotywuje to np. „nadzwyczaj dobrą postawą”, to będzie to po prostu nagroda. Pracodawca przyznał ją, bo mógł i uznał, że tak będzie najlepiej.

Wysokość premii: jak może być określona?

Premia regulaminowa za spełnienie poszczególnych kryteriów może być określona zarówno przez podanie stałej kwoty pieniężnej jak i podanie procentu od wynagrodzenia czy oznaczenie w formie tzw. widełek (czyli minimalnej i maksymalnej kwoty premii).

Warto wspomnieć jeszcze o tym, że można wyróżnić przesłanki pozytywne i negatywne otrzymania premii. Do pozytywnych przesłanek zalicza się wszystko, co jest związane ze spełnieniem określonych wymogów (np. przepracowanie określonej liczby godzin bez nagan i upomnień, sprzedaż określonej liczby produktów itp.). Z kolei przesłanki negatywne mogą wpłynąć na nieprzyznanie pracownikowi premii (lub zmniejszenie jej wysokości). Może to być np. określona liczba spóźnień czy nieusprawiedliwionych obecności.