Rejestracja jako bezrobotny – jak to zrobić, skoro urzędy pracy zawieszają lub ograniczają działanie?

Praca Dołącz do dyskusji (14)
Rejestracja jako bezrobotny – jak to zrobić, skoro urzędy pracy zawieszają lub ograniczają działanie?

W związku z epidemią koronawirusa wiele osób straciło pracę. Przynajmniej część z nich zdecyduje się na rejestrację w powiatowym urzędzie pracy. W takiej sytuacji powstaje jednak kolejny problem – jak to zrobić, skoro część urzędów zawiesiło lub ograniczyło swoją działalność?

Rejestracja jako bezrobotny: jak zarejestrować się w urzędzie w czasie epidemii?

Na mocy rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii prezydenci miast na prawach powiatu oraz starostowie mają prawo do wprowadzania zmian, jeśli chodzi o funkcjonowanie urzędów. Dotyczy to nie tylko ewentualnych godzin przyjęcia, ale również innych ograniczeń w ich pracy czy nawet całkowitego zawieszenia. Tym samym na mocy rozporządzenia zmianie może ulec też tryb pracy powiatowych urzędów pracy.

W takiej sytuacji rejestracja jako bezrobotny może być utrudniona. W pierwszej kolejności warto zorientować się, czy zmiany wprowadzono także w urzędzie właściwym dla miejsca zameldowania. Odpowiednie informacje, w tym tryb i godziny przyjęć interesantów powinny zostać umieszczone na stronie internetowej urzędu.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazuje, że rejestracja jako bezrobotny jest możliwa np. za pośrednictwem poczty. Formularze, które należy wypełnić w przypadku ubiegania się o status osoby bezrobotnej, można samodzielnie pobrać. Następnie – wydrukować, wypełnić i wysłać do urzędu pocztą. Innym rozwiązaniem – jeśli powiatowy urząd pracy jest czynny – jest wrzucenie wypełnionego formularza do specjalnej skrzynki (większość urzędów zdecydowała się na takie rozwiązanie). W obu przypadkach nie trzeba kontaktować się z pracownikiem urzędu.

Rejestracja jako bezrobotny przez internet

Jeszcze innym rozwiązaniem jest rejestracja jako bezrobotny przez internet. Formularz elektroniczny można wypełnić na stronie praca.gov.pl – rejestrujący się będzie musiał odpowiedzieć na szereg pytań. Jeśli osoba wypełniająca formularz będzie chciała wysłać formularz przez internet, konieczne będzie jego zatwierdzenie poprzez kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany.

Nie każdy zwolniony pracownik będzie mógł otrzymać zasiłek

Rejestracja jako bezrobotny pozwala m.in. na bycie objętym ubezpieczeniem zdrowotnym, co w dobie epidemii jest niezwykle istotne. Uzyskanie statusu osoby bezrobotnej pozwala jednak też na otrzymanie zasiłku. Należy przy tym jednak pamiętać, że wcale nie każdy zwolniony pracownik uzyska zasiłek. O tym, jakie warunki trzeba spełnić i w jaki sposób uzyskać zasiłek dla bezrobotnych pisał już na łamach Bezprawnika Paweł Grabowski.