ZUS ułatwia składanie wniosków o zasiłki. Zakład sam dopełni część formalności

Codzienne Prawo dołącz do dyskusji (21) 22.04.2020
ZUS ułatwia składanie wniosków o zasiłki. Zakład sam dopełni część formalności

Edyta Wara-Wąsowska

Osoby, które zamierzają starać się o zasiłek macierzyński lub zasiłek pogrzebowy w trakcie epidemii będą mieć ułatwione zadania. ZUS sam załatwi część formalności – chodzi o pozyskanie z Urzędu Stanu Cywilnego odpisu aktu cywilnego, który jest niezbędny do przyznania zasiłku. 

Składanie wniosków o zasiłki do ZUS: Zakład weźmie na siebie część formalności i sam uzyska odpis aktu cywilnego

W czasie epidemii załatwianie wielu urzędowych spraw może być niezwykle utrudnione, a czasem wręcz – niemożliwe. Gorzej, jeśli załatwienie jednej sprawy zależy od drugiej. Tak jest w przypadku pozyskania odpisu aktu cywilnego, by móc złożyć wniosek o przyznanie zasiłku z ZUS. Osoby starające się o zasiłek macierzyński powinny dołączyć do wniosku odpis skrócony aktu urodzenia dziecka. Ci, którzy chcą wnioskować o zasiłek pogrzebowy, muszą z kolei dołączyć odpis skrócony aktu zgonu.

Teraz odpis aktu cywilnego nie będzie musiał być pozyskany przez wnioskującego. Na czas epidemii ten obowiązek bierze na siebie ZUS. Zakład wystąpi do USC o odpis aktu cywilnego, jeśli starającemu się o zasiłek nie uda się go dołączyć do wniosku.

Składanie wniosków o zasiłki do ZUS: warunek: przekazanie odpowiednich danych

Jednocześnie wnioskujący muszą pamiętać, by załączyć dane pozwalające Zakładowi na pozyskanie odpisu. Z wnioskiem o zasiłek macierzyński należy przekazać imię i nazwisko, datę urodzenia i numer PESEL dziecka. Zamiast nr PESEL można również podać miejsce urodzenia dziecka (miejscowość). Jeśli ktoś składa wniosek przez PUE ZUS, dane dziecka musi umieścić na odrębnym formularzu oświadczenia i przekazać go pracodawcy/zleceniodawcy/złożyć bezpośrednio do ZUS (w przypadku osób prowadzących działalność pozarolniczą). Jeśli z kolei składa wniosek papierowy, nie musi do tego dołączać odrębnego formularza. Wystarczy, że skorzysta z jednego z formularzy wniosków dostępnych na stronie Zakładu (ZAM, ZUR lub ZAO).

Osoby, które wnioskują do ZUS o zasiłek pogrzebowy i chcą, by Zakład za nich pozyskał odpis aktu cywilnego, w papierowym wniosku o zasiłek na formularzu Z-12 muszą wpisać dane identyfikacyjne osoby zmarłej (imię i nazwisko, numer PESEL, datę zgonu). Należy też pamiętać, że w przypadku zasiłku pogrzebowego ZUS wystąpi o odpis aktu cywilnego tylko w sytuacji, gdy wnioskujący jest członkiem rodziny zmarłego. Dodatkowo warto też zwrócić uwagę, że niektóre dokumenty w przypadku starania się o zasiłek pogrzebowy muszą być złożone w oryginale (np. rachunki poniesionych kosztów pogrzebu).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *