Dziś wchodzi w życie tarcza 7.0. Przedsiębiorcy mogą występować do ZUS-u o kolejną pomoc – i to nie tylko o zwolnienie ze składek

Finanse Firma dołącz do dyskusji (52) 01.02.2021
Dziś wchodzi w życie tarcza 7.0. Przedsiębiorcy mogą występować do ZUS-u o kolejną pomoc – i to nie tylko o zwolnienie ze składek

Edyta Wara-Wąsowska

Część przedsiębiorców może od dzisiaj ubiegać się o przedłużenie zwolnienia ze składek ZUS oraz ponowne postojowe. Kto może skorzystać z nowych form pomocy? Tarcza 7.0 – od kiedy można składać wnioski? 

Zwolnienie ze składek ZUS za grudzień i styczeń. Tarcza 7.0 – od kiedy można składać wnioski?

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 19 stycznia przedsiębiorcy mogą korzystać z kolejnych form pomocy – jest to tzw. tarcza 7.0, dlatego też przedsiębiorcy zastanawiają się, od kiedy można składać wnioski m.in. o zwolnienie z ZUS za grudzień i styczeń czy o wypłatę ponownego postojowego. Rozporządzenie wchodzi w życie dzisiaj – dlatego już teraz można starać się o wsparcie finansowe na mocy tarczy 7.0. Należy mieć jednak na uwadze, że nie wszystkie odpowiednie formularze mogą być od razu dostępne.

Jeśli chodzi o zwolnienie z ZUS za grudzień i styczeń, to podobnie jak w przypadku zwolnienia za lipiec-wrzesień czy za listopad, konieczne jest spełnienie odpowiednich warunków. Po pierwsze – przedsiębiorca musi prowadzić działalność gospodarczą określoną dominującym kodem PKD zgodnym z jednym z kodów wymienionych w rozporządzeniu. Należy przy tym pamiętać, że osobno określono kody PKD dla zwolnienia za grudzień, a osobno – za styczeń.

Dla zwolnienia z ZUS zarówno za grudzień jak i styczeń są to kody 49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z. Natomiast o zwolnienie jedynie za styczeń mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy przeważającą działalność oznaczyli kodem 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z. Oceny kodu PKD dokonuje się na podstawie danych w rejestrze REGON na dzień 30 listopada 2020 r.

Jakie jeszcze warunki należy spełnić?

Kod PKD to jednak nie wszystko. Oprócz tego konieczne jest również – tak jak w przypadku poprzednich zwolnień – spadku przychodów. Przychód uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku musiał być o co najmniej 40 proc. niższy w stosunku do przychodu z poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca 2019 r – pod warunkiem jednak, że przedsiębiorca był zgłoszony jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r.

Dodatkowo przedsiębiorcy muszą pamiętać, że mogą ubiegać się o zwolnienie z ZUS, jeśli złożą odpowiednie deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne należne za styczeń 2021 lub za grudzień 2020 i styczeń 2021.

Uwaga – jeśli przedsiębiorca opłacił składki za grudzień, a następnie złoży wniosek o ich umorzenie (i zostanie on rozpatrzony pozytywnie), to na jego koncie ZUS pojawi się nadpłata. Musi zdecydować, czy wnioskować o zwrot nadpłaty ZUS, czy też zaliczyć powstałą kwotę na poczet przyszłych składek.

O zwolnienie z ZUS za grudzień i styczeń można wnioskować do 31 marca – na druku RDZ-B7.

Ponowne świadczenie postojowe. Kto może się o nie ubiegać?

Podobnie jak w przypadku zwolnienia ze składek ZUS, przedsiębiorcy, którzy chcą ubiegać się o wypłatę ponownego postojowego, muszą mieć odpowiedni dominujący kod PKD. Do jednokrotnego dodatkowego świadczenia są uprawnieni przedsiębiorcy z kodem 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, natomiast do dwukrotnego – 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z,
59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B,
86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej
w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z,
93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.04.Z, 96.01.Z.

Konieczne jest również wykazanie spadku przychodów – zasada jest identyczna jak w przypadku zwolnienia z ZUS za grudzień i styczeń. Jednocześnie przedsiębiorca nie może posiadać innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. Dodatkowo musiał prowadzić działalność gospodarczą na dzień 30 listopada 2020 r.

Uwaga – o świadczenie należy wnioskować na druku RSP-DD7. O świadczenie można wystąpić nawet w ciągu trzech miesięcy po ustaniu stanu epidemii.