Jeśli chcesz zyskać ulgę podatkową, to zapisz się do związków zawodowych. Możesz zyskać nawet 500 zł

Podatki Dołącz do dyskusji
Jeśli chcesz zyskać ulgę podatkową, to zapisz się do związków zawodowych. Możesz zyskać nawet 500 zł

Przynależność do związku zawodowego ma również korzyści podatkowe. W tym roku dzięki opłacaniu składek członkowskich, członkowie związków zawodowych będą mogli zyskać dodatkową ulgę podatkową. Dobrą informacją jest ostatnie podwyższenie tej kwoty. Jak uzyskać ulgę podatkową dla członków związków zawodowych?

Ulga podatkowa dla członków związków zawodowych

Jedną ze zmian, jakie wprowadziła nowelizacja ustawy o podatku PIT, która weszła w życie na początku 2022 roku, było umożliwienie odliczenia od podatku dochodowego ulgi z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. W lipcu 2022 roku kolejna nowelizacja jeszcze bardziej podwyższyła limit wspomnianej ulgi podatkowej. Ostatecznie w tym roku podatkowym wynosi ona 500 zł rocznie, zamiast początkowych 300 zł. Kwota ta będzie możliwa do odliczenia przy zapłacie podatku dochodowego.

Kto może odliczyć ulgę podatkową dla członków związków zawodowych?

Ulgę mogą odliczyć podatnicy opodatkowani według skali podatkowej oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Nie mogą natomiast skorzystać z niej podatnicy rozliczający się na zasadach podatku liniowego, chyba że łączą go z innym rodzajem opodatkowania.

Warunkiem skorzystania z ulgi jest bycie na moment korzystania z niej członkiem związku zawodowego oraz opłacanie z tego tytułu składek członkowskich. Składki muszą zostać opłacone do 31 grudnia danego roku podatkowego. Nie mogą więc być opłacone do momentu składania rozliczenia. Decyduje data dokonania przelewu albo data dokonania wpłaty w siedzibie związku. Dowód musi zawierać dane identyfikujące członka związku zawodowego oraz nazwę organizacji związkowej, na rzecz której została dokonana wpłata. Oznaczona musi być również kwota i data wpłaty. Ustalony limit 500 zł oznacza, że w deklaracji podatnik może wpisać ich maksymalny wymiar wynoszący 500 zł. Nawet jeżeli suma składek przekracza tę kwotę, podatnik nie będzie jej mógł w pełni odliczyć.

Trochę inaczej wygląda sytuacja osób, którym składki członkowskie opłaca pracodawca, który potrąca je z wypłacanego wynagrodzenia. Aby udowodnić wysokość poniesionych na ten cel wydatków, płatnik musi taką informację umieścić w PIT-11. Zniesiony został więc dotychczasowy obowiązek uzyskania dodatkowego oświadczenia organizacji związkowej.