Możliwe odgórne umorzenie pożyczki 5000 zł dla mikroprzedsiębiorców? Padła taka propozycja

Finanse Firma dołącz do dyskusji (117) 23.05.2020
Możliwe odgórne umorzenie pożyczki 5000 zł dla mikroprzedsiębiorców? Padła taka propozycja

Edyta Wara-Wąsowska

Przedsiębiorcy, którzy wnioskowali o pożyczkę 5 tys. zł mogą ubiegać się – pod pewnymi warunkami – o jej umorzenie. Muszą w tym celu złożyć jednak odrębny wniosek. Rzecznik MŚP chce, być ten obowiązek został zniesiony. 

Umorzenie pożyczki 5000 zł: na jakich zasadach jest to możliwe? 

Początkowo umorzenie pożyczki 5 tys. zł miało nie być takie proste. Z tego względu tuż po ogłoszeniu startu programu zainteresowanie było stosunkowo niewielkie. Dopiero później urzędy zostały zalane wnioskami. A wystarczyły dwie zmiany – rozszerzenie kręgu przedsiębiorców uprawnionych do pożyczki (prawo do pomocy zyskali samozatrudnieni) oraz nowy warunek jej umorzenia.

Obecnie jest to możliwe, jeśli przedsiębiorca przez trzy miesiące od dnia otrzymania pożyczki prowadzi działalność gospodarczą. Spełnienie tego warunku wystarczy, by móc złożyć wniosek o umorzenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców.

Problem zaczyna się jednak właśnie przy wypełnianiu wniosku. Po pierwsze – przedsiębiorcy nie wiedzą, jak dokładnie obliczyć termin złożenia dokumentów do urzędu. Z umowy wynika, że przedsiębiorca najczęściej na złożenie wniosku o umorzenie pożyczki 5000 zł ma 14 dni od dnia spełnienia warunku umożliwiającego ubieganie się o to zwolnienie. Tym samym jeśli przedsiębiorca 5 maja otrzymał pożyczkę, to do 5 sierpnia musi prowadzić działalność gospodarczą. Jest to też data, od której należy liczyć bieg 14-dniowego terminu na złożenie wniosku o umorzenie pożyczki 5000 zł.

Należy jednak pamiętać o tym, że nawet jeśli przedsiębiorca będzie wiedział jak obliczyć ostateczny termin składania wniosku, to może zwyczajnie zapomnieć o takiej konieczności. Zwłaszcza, że od czasu przyznania pomocy mijają trzy miesiące. Z tego względu rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców apeluje o to, by do umorzenia pożyczki nie było konieczne składanie wniosku.

Nadmierna i nieproporcjonalna regulacja

Zdaniem rzecznika MŚP konieczność składania wniosku o umorzenie pożyczki 5000 zł jest nadmierną i nieproporcjonalną regulacją. Jak zwraca uwagę, ustawodawca, tworząc przepisy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, powinien dążyć do zminimalizowania obowiązku informacyjnego. Tymczasem w przypadku pożyczki dla mikroprzedsiębiorców postąpiono odwrotnie. Zwłaszcza, że przy pomocy bazy CEIDG urząd mógłby samodzielnie zweryfikować, czy przedsiębiorca nadal prowadzi działalność po 3 miesiącach od dnia przyznania pożyczki. A jeśli tak – umorzyć pożyczkę odgórnie. Właśnie takie rozwiązanie proponuje rzecznik MŚP.

Co ciekawe, dodaje również, że obecna konstrukcja umorzenia pożyczki 5000 zł może nawet doprowadzić do konfliktów społecznych i zepsuć wizerunek programów pomocowych dla przedsiębiorców. Niewątpliwie tak by właśnie było – zwłaszcza, że już teraz wypłata pożyczek 5 tys. zł mocno opóźnia się w niektórych miastach. Dodatkowo przedsiębiorcy boją się ewentualnej kontroli – pożyczka 5 tys. zł na bieżące koszty prowadzenia działalności może być przeznaczona tylko na część wszystkich wydatków firmowych.