Ustawa o rynku pracy przyniesie zmiany zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Co czeka bezrobotnych po zmianach?

Praca dołącz do dyskusji (11) 24.08.2018
Ustawa o rynku pracy przyniesie zmiany zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Co czeka bezrobotnych po zmianach?

Justyna Bieniek

Pracowników i pracodawców czekają spore zmiany. Wszystko za sprawą zapowiedzianej nowelizacji obecnej ustawy o promocji zatrudnienia, którą ma zastąpić ustawa o rynku pracy. Rozrosną się przepisy i uprawnienia, jakie rząd zamierza wprowadzić, aby podnieść jakość rynku pracy.

Dziesięć zmian w ustawie

Wśród zapowiedzianych zmian znalazły się te obejmujące zarówno większą i bardziej intensywną aktywizację bezrobotnych, jak i pomoc dla przedsiębiorców. Ci pierwsi – zwłaszcza długotrwale bezrobotni – mają dzięki specjalnym programom zostać pobudzeni do aktywności zawodowej. Mają oni mieć pierwszeństwo przy kierowaniu do prac interwencyjnych i zatrudnieniu w spółdzielniach socjalnych. Bezrobotni będę również mieli dostęp do zintensyfikowanej pomocy socjalnej oraz szeregu porad, w tym psychologicznej, oraz wsparcia ze strony klubów integracji społecznej. Urzędy nie będą również dokonywać tzw. profilowania pomocy dla bezrobotnych i indywidualnych planów działania.

Pozytywną zmianą, jaką szykuje resort, jest także podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych, ale tylko dla osób z długim stażem pracy – co najmniej 30-letnim. Młodzi pracownicy otrzymają dotychczasową stawkę zasiłku.

Rząd chce również zachęcić osoby wracające z emigracji do pozostania w kraju. Dla takich osób przewidziany został specjalny pakiet pożyczek z Funduszu Pracy na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Zmiany w prawach pracowniczych

Zmiany w przepisach obejmują także cudzoziemców chcących pracować w Polsce. No mocy nowych przepisów będą oni mogli wykonywać pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy przez okres 12 miesięcy w ciągu kolejnych 18 miesięcy. Dotychczas był to okres 6 miesięcy przez 12 kolejnych miesięcy.

Ratowaniu i udoskonalaniu rynku pracy ma pomóc również przewidziana w ustawie współpraca urzędów i agencji zatrudnienia. Urząd będzie mógł, na podstawie umowy skierować bezrobotnego do zatrudnienia przez agencję.

Urzędy pracy będą miały większą kontrolę zarówno nad pracodawcami, jak i bezrobotnymi. Będą mogły kontrolować aktywizację bezrobotnego po zakończeniu stażu, weryfikować w systemach ZUS, czy bezrobotny spełnia warunki do posiadania statusu bezrobotnego oraz odprowadzanie przez pracodawców składek na ubezpieczenie społeczne.

Zgodnie z przewidywaniami pracodawcy otrzymają również tzw. bon ofertowy, będzie on polegał na umożliwieniu poszukiwania przedsiębiorcom pracowników również poza urzędem pracy i otrzymanie pomocy na jego zatrudnienie.

Ważną przewidywaną zmianą jest także likwidacja Ochotniczych Hufców Pracy i zastąpienie ich Państwowym Centrum Aktywizacji Młodzieży.