Przedsiębiorcy mogą wnioskować o płacenie niższych składek ZUS niż w ubiegłym roku. Muszą się jednak pospieszyć

Firma dołącz do dyskusji (14) 26.01.2021
Przedsiębiorcy mogą wnioskować o płacenie niższych składek ZUS niż w ubiegłym roku. Muszą się jednak pospieszyć

Edyta Wara-Wąsowska

Przedsiębiorcy, którzy chcą płacić niższe składki ZUS w 2021 r. – i spełniają odpowiednie warunki – muszą się pospieszyć ze złożeniem wniosku. Mają na to czas jedynie do 1 lutego.

Wniosek o niższe składki ZUS należy złożyć do 1 lutego. Chodzi o mały ZUS plus

Część przedsiębiorców może płacić niższy ZUS – jest to możliwe dzięki uldze mały ZUS plus. Jeśli przedsiębiorca spełnia odpowiednie warunki, może opłacać składki na ubezpieczenie społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość zależy od dochodów z działalności za poprzedni rok. To może być dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców, których przychody mocno obniżyły się w trakcie pandemii – i którzy w ten sposób mogą w tym roku zaoszczędzić nieco na ZUS.

Wniosek o niższe składki ZUS należy złożyć do 1 lutego – dotyczy to przedsiębiorców, którzy w 2020 r. prowadzili działalność, ale nie korzystali z ulgi. Ten sam termin obowiązuje przedsiębiorców, którzy w styczniu 2021 r. wznowią działalność, którą prowadzili w 2020 r. (przynajmniej przez 60 dni) i również nie korzystali w tamtym roku z ulgi.

Kto może złożyć wniosek o niższe składki ZUS?

Aby móc skorzystać z prawa do opłacania niższych składek ZUS, przychód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie może przekroczyć 120 tys. zł – jeśli przedsiębiorca prowadził działalność przez cały rok. Jeśli tylko przez jego część – limit zmniejsza się proporcjonalnie. Należy w takim wypadku podzielić 120 000 przez liczbę dni kalendarzowych w poprzednim roku, a otrzymany wynik pomnożyć przez liczbę dni prowadzenia działalności. Tym samym jeśli ktoś prowadził działalność przez 90 dni w roku 2020, jego przychód nie może przekroczyć 29 508 zł (w 2020 r. było 366 dni).

Należy jednak pamiętać, że kryterium przychodu to nie jedyne kryterium, jakie musi spełniać przedsiębiorca. Jeśli np. wciąż może skorzystać z preferencyjnych składek ZUS, to nie przysługuje mu prawo do ubiegania się o ulgę w opłacaniu składek w ramach małego ZUS-u plus. Oprócz tego konieczne jest prowadzenie działalności w poprzednim roku kalendarzowym przez co najmniej 60 dni. Dodatkowo z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozliczali się kartą podatkową, ale nie korzystali ze zwolnienia z VAT. Oprócz tego przedsiębiorca nie może wykonywać w ramach DG tego, co robił jako pracownik dla byłego albo obecnego pracodawcy – zarówno w poprzednim jak i w bieżącym roku kalendarzowym.

Jak obliczyć podstawę wymiaru składek?

Z racji tego, że podstawa wymiaru składek z małym ZUS plus jest uzależniona od dochodu przedsiębiorcy w poprzednim roku, konieczne jest jej obliczenie. W pierwszej kolejności należy ustalić przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej w poprzednim roku. Roczny dochód należy podzielić przez liczbę dni w poprzednim roku, podczas których prowadzona była działalność, a następnie otrzymany wynik pomnożyć przez 30. Wynik należy zaokrąglić do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest wyższa niż równa 0,5 gr, jeśli niższa – zaokrąglić w dół. Następnie otrzymany w ten sposób przeciętny dochód pomnożyć przez współczynnik 0,5.

Uwaga – przedsiębiorca musi pamiętać, że otrzymany w ten sposób wynik musi być nie niższy niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia i nie wyższy niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Jakie dokładnie dokumenty należy złożyć, omawialiśmy już w tekście Mały ZUS plus w 2021.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *