Podwyżki cen prądu. Ministerstwo namawia do wysyłania oświadczeń pocztą, ale przecież to nic nie da – data stempla nie ma znaczenia

Firma Państwo Technologie dołącz do dyskusji (37) 29.07.2019
Podwyżki cen prądu. Ministerstwo namawia do wysyłania oświadczeń pocztą, ale przecież to nic nie da – data stempla nie ma znaczenia

Paweł Mering

29.07.2019 r. upływa termin składania oświadczeń, mających na celu potwierdzenie swojego statusu i zachowanie obecnych cen prądu. Ten obowiązek nie dotyczy jednak osób fizycznych. Tak czy inaczej, Ministerstwo Energii proponuje również wysyłanie oświadczeń pocztą — nie jest to jednak dobry pomysł.

Wysyłka oświadczenia pocztą — tańszy prąd

Obowiązek złożenia oświadczenia o statusie odbiorcy prądu wynika z przepisów.  Złożenie owego, powinno nastąpić w terminie 28 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy, co nastąpiło 29 czerwca. Tym samym ustawowy termin na złożenie owego minął w zeszłą sobotę, ale zgodnie z Kodeksem cywilnym, de facto mija dzisiaj — dni wolne od pracy się pomija, jeżeli taki dzień przypada na ostateczny termin.

Ministerstwo Energii wskazuje, że oświadczenie można złożyć osobiście (w oddziale dostawcy prądu), bądź też wysłać pocztą do 29 lipca. O dacie złożenia oświadczenia decydować ma rzekomo data stempla pocztowego.

Jak zauważa serwis Prawo.pl, termin na złożenie oświadczenia jest terminem zawitym — co do zasady nie podlega przywróceniu, chyba że niedotrzymanie terminu wynikło ze szczególnych okoliczności, na przykład działania siły wyższej. Terminu nie można również przedłużyć poprzez nadanie przesyłki na poczcie. Taka możliwość jest oczywiście w polskim prawie ujęta, jednak dotyczy prawa procesowego, co w tym wypadku oczywiście nie ma zastosowania.

Jakie są skutki niedochowania terminu?

Niedochowanie terminu jest w zasadzie na rękę dostawcom energii elektrycznej. Zamrożenie cen prądu za pomocą ustawy oznacza po prostu mniejszy zarobek dla sprzedawców tejże.

Niestety, osoby, które nie zmieściły się w terminie, bądź wysłały oświadczenia pocztą dnia 29.07, prawdopodobnie nie zmieszczą się w ustawowym terminie, a tym samym nie będą mogły skorzystać z dobrodziejstwa zamrożenia cen prądu, wynikającego z tzw. ustawy prądowej.

Przykre jest również, że informacja o konieczności złożenia oświadczenia pojawiła się zdecydowanie za późno. Wszelkie media zaczęły o tymże obowiązku przypominać na ostatnią chwilę, podobnież jak na ostatnią chwilę dostawcy prądu udostępnili wzory oświadczeń i szczegółowe informacje co do procedury i sposobu ich złożenia. Nie jest to oczywiście żadne działanie oczywiście bezprawne — wszak ustawa jest jawna i każdy mógł do niej zajrzeć.