Zwolnienie z opłacania składek ZUS w ramach ulgi może być wydłużone nawet do 7 miesięcy

Firma Dołącz do dyskusji (41)
Zwolnienie z opłacania składek ZUS w ramach ulgi może być wydłużone nawet do 7 miesięcy

Wbrew pozorom z ulgi na start mogą korzystać nie tylko przedsiębiorcy, którzy po raz pierwszy zakładają działalność. Dodatkowo zwolnienie ze składek ZUS może zostać wydłużone do 7 miesięcy – jeśli działalność będzie założona w odpowiednim dniu miesiąca. 

Ulga na start nie tylko dla nowych przedsiębiorców

Osoby, które zakładają działalność gospodarczą, mogą liczyć na ulgę na start w opłacaniu składek. Dzięki niej otrzymują zwolnienie z opłacania składek ZUS na okres 6 pełnych miesięcy. Początkujący przedsiębiorca opłaca w tym czasie jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne (obecnie nieco ponad 381 zł). Dzięki uldze na start ma czas na rozkręcenie działalności. Później przedsiębiorca może opłacać tzw. preferencyjne składki ZUS przez kolejne dwa lata. Obecnie preferencyjne składki ZUS (już z wliczoną składką zdrowotną) wynoszą 647,59 zł. Tym samym dopiero po 2,5 roku przedsiębiorca przechodzi na „pełny ZUS”, czyli opłaca składki w pełnej wysokości (chyba, że spełnia warunki do skorzystania z ulgi mały ZUS plus i dopełni odpowiednich formalności).

Należy jednocześnie pamiętać, że z ulgi na start można skorzystać w momencie, gdy osoba zakładająca działalność nie będzie (w ramach działalności) świadczyła usług tego samego rodzaju co w ramach UoP na rzecz byłego pracodawcy (jeśli pracowała dla niego w bieżącym lub poprzednim roku). Tu warto podkreślić jednak, że jeśli kontrakt B2B przewiduje świadczenie zupełnie innych usług niż gdy osoba pracowała na podstawie umowy o pracę, to skorzystanie z ulgi nadal jest możliwe.

Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę z faktu, że z ulgi na start mogą skorzystać nie tylko osoby, które po raz pierwszy zakładają działalność. Ze zwolnienia z opłacania składek ZUS po założeniu działalności mogą skorzystać także osoby, które kiedyś już prowadziły działalność gospodarczą i podejmują ją ponownie, ale po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia. Tym samym – co ważne – z ulgi na start mogą skorzystać też przedsiębiorcy, którzy zawiesili działalność.

Zwolnienie z opłacania ZUS na 7 miesięcy

Ulga na start przysługuje co do zasady na okres 6 miesięcy. Okres ten zaczyna się liczyć od dnia, w którym przedsiębiorca podjął działalność gospodarczą. Nie jest to jednak – wbrew pozorom – dzień rejestracji działalności, a dzień, w którym przedsiębiorca podjął pierwszą czynność w obrocie gospodarczym, bezpośrednio związaną z przedmiotem zadeklarowanej działalności. Tym samym może to być dzień podpisania pierwszej umowy, pierwszego zakupu firmowego czy wystawienia pierwszej faktury.

Jeśli chodzi z kolei o sam okres trwania ulgi, to warto pamiętać, że kończy się ona po upływie 6 pełnych miesięcy kalendarzowych. To właśnie z tego względu na pytanie „kiedy założyć firmę” specjaliści odpowiadają – na pewno nie pierwszego dnia miesiąca. Gdy ktoś rozpocznie działalność 1 lipca, to okres zwolnienia z ZUS zakończy się 31 grudnia. Rozpoczęcie działalności pierwszego dnia miesiąca oznacza konieczność wliczenia tego miesiąca do okresu 6 miesięcy.

Tymczasem podjęcie działalności już drugiego dnia miesiąca (lub później) sprawia, że pierwszym pełnym miesiącem będzie kolejny miesiąc. Np. dla osób podejmujących działalność 2 lipca okres korzystania z ulgi na start zakończy się dopiero ostatniego dnia stycznia kolejnego roku. To pozwala de facto na zwolnienie z opłacania ZUS przez 7 miesięcy, a nie 6 i na zaoszczędzenie kilkuset złotych.