Przedsiębiorca może wnioskować o przelanie środków z konta ZUS na jego własne konto bankowe. Ale pod jednym warunkiem

Finanse Firma dołącz do dyskusji (3) 18.01.2021
Przedsiębiorca może wnioskować o przelanie środków z konta ZUS na jego własne konto bankowe. Ale pod jednym warunkiem

Edyta Wara-Wąsowska

Zdarza się, że na koncie przedsiębiorcy w ZUS pojawi się nadpłata – może tak się stać albo gdy przedsiębiorca celowo nadpłaci składki, albo w momencie, gdy otrzymał umorzenie wcześniej zapłaconych składek (na podstawie tarczy antykryzysowej). Przedsiębiorca może w takiej sytuacji wnioskować o zwrot środków ze składek ZUS na konto bankowe – chociaż nie jest to jedyne rozwiązanie.

Zwrot składek ZUS na konto bankowe? Jest to możliwe

Przedsiębiorca w każdej chwili może sprawdzić stan konta w PUE ZUS – i na tej podstawie dowiedzieć się, czy na jego koncie nie powstała niedopłata lub wręcz odwrotnie – czy nie doszło do wystąpienia nadpłaty. Jeśli doszło do nadpłaty środków, to:

  • przedsiębiorca może zdecydować, by nadpłata została zaliczona na poczet przyszłych składek – co pozwoli zmniejszyć ich wysokość
  • w grę wchodzi jednak też zwrot składek ZUS na konto bankowe – przedsiębiorca musi złożyć odpowiedni wniosek o zwrot nadpłaty z konta ZUS

Przedsiębiorcy, który wybrał zwrot składek ZUS na konto bankowe, czyli przelanie przez ZUS kwoty nadpłaconych składek na rachunek przedsiębiorcy, musi złożyć wniosek RZS-P – czyli wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek. W tym momencie wniosek najlepiej przesłać drogą elektroniczną, za pośrednictwem PUE ZUS.

Sam wniosek jest bardzo prosty do wypełnienia – przedsiębiorca wypełnia dane wnioskodawcy (NIP, REGON, PESEL, nazwę firmy/imię i nazwisko, adres, a także numer telefonu. Następnie przedsiębiorca musi pisemnie wskazać, z jakiego powodu powstała nadpłata. W tym momencie u części przedsiębiorców powodem nadpłaty będzie uzyskanie zwolnienia ze składek ZUS, które zostały wcześniej przez nich opłacone (a sami przedsiębiorcy mogli wnioskować jedynie o ich umorzenie). Nie ma jednak żadnego problemu, jeśli nadpłata jest efektem np. zbyt wysokiego przelewu ze strony przedsiębiorcy – wystarczy, że wnioskujący wskaże to jako przyczynę powstania nadpłaty na jego koncie.

W kolejnej części wniosku przedsiębiorca musi zaznaczyć, czy zwrot nadpłaty składek ZUS ma nastąpić na konto bankowe, które zostało zgłoszone do ZUS (przedsiębiorca powinien podać numer rachunku), czy też może na adres podany we wniosku (przekazem pocztowym). Oprócz tego wnioskujący powinien też zaznaczyć sposób odbioru odpowiedzi oraz (np. przez PUE ZUS, chociaż możliwe jest też otrzymanie odpowiedzi pocztą) oraz wypełnić datę i złożyć podpis.

Uwaga: oprócz wniosku konieczne jest złożenie dokumentów korygujących.

ZUS co do zasady ma 30 dni. Ale przedsiębiorca musi pamiętać, że nadpłata może się… przedawnić

ZUS powinien wypłacić przedsiębiorcy środki w ciągu 30 dni od dnia, w którym do Zakładu wpłynie wniosek i ZUS otrzyma imienny raport korygujący za ubezpieczonego, którego dotyczy nadpłata. Jeśli Zakład nie wypłaci środków we wskazanym terminie, przedsiębiorca otrzyma kwotę powiększoną o… odsetki – takie same jak w przypadku zaległości podatkowych.

Przedsiębiorcy powinni przy okazji pamiętać, że nadpłata może się teoretycznie przedawnić – dzieje się tak po 5 latach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *