Nawet kilkanaście tysięcy złotych dotacji na pracownika. Przedsiębiorcy mogą wnioskować o kolejne środki

Finanse Firma dołącz do dyskusji (20) 11.10.2021
Nawet kilkanaście tysięcy złotych dotacji na pracownika. Przedsiębiorcy mogą wnioskować o kolejne środki

Edyta Wara-Wąsowska

Przedsiębiorcy, którzy chcą przeszkolić swoich pracowników, teraz będą mogli pozyskać na ten cel dodatkowe środki. Możliwe jest uzyskanie 16 tys. zł dofinansowania na szkolenie pracownika – chociaż warto pamiętać, że konieczne jest spełnienie określonych warunków. 

16 tys. zł dofinansowania na szkolenie pracownika. Cały czas można ubiegać się o dodatkowe środki

Pracodawcy, którzy zatrudniają pracowników na podstawie umowy o pracę, mogą ubiegać się o nawet 16 tys. zł dofinansowania na szkolenie pracownika. Inicjatywa Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest finansowana ze środków Funduszu Pracy. Wnioski o dofinansowanie przyjmują powiatowe urzędy pracy – zainteresowani przedsiębiorcy powinni sprawdzić, czy właściwy dla nich PUP otworzył już nabór.

Jakie warunki trzeba spełnić, by móc ubiegać się o dofinansowanie? Po pierwsze – o środki mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Należy jednak wspomnieć, że o ile mikroprzedsiębiorcy mogą ubiegać się o 100 proc. dofinansowania kosztu szkolenia, o tyle małe i średnie firmy – już tylko 80 proc. kosztów, co oznacza konieczność wkładu własnego ze strony przedsiębiorcy. W obu przypadkach maksymalna kwota dofinansowania wynosi 16 tys. zł. Środki można pozyskać jedynie na szkolenie pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę.

Nie wszystkie szkolenia objęte są dofinansowaniem

Warto jednak pamiętać, że 16 tys. zł dotacji na pracownika jest przyznawane tylko w przypadku niektórych szkoleń. Środki można uzyskać na zakup szkoleń:

  • dla osób powracających na rynek pracy po przerwie spowodowanej opieką nad dzieckiem oraz osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły/świadectwa dojrzałości,
  • osób po 45. roku życia,
  • pracowników służb medycznych jak również terapeutów, psychologów, pracowników służb socjalnych i domów pomocy społecznej, a także innych placówek dla osób chorych, z niepełnosprawnościami czy seniorów – które pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami, które są narażone na ciężki przebieg tej choroby (grupa podwyższonego ryzyka).

Oprócz tego przedsiębiorcy mogą otrzymać również dofinansowanie na kształcenie w związku z zastosowaniem nowych technologii i narzędzi pracy – co stwarza już znacznie większe pole do popisu. Dodatkowo możliwe jest też pozyskanie środków na kształcenie ustawiczne osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność. Obecnie jednak jest to już znacznie mniej atrakcyjna możliwość – głównie ze względu na charakter aktualnych obostrzeń i fakt, że rządzący raczej nie zamierzają już ograniczać działalności firm.

Wniosek o dodatkowe środki przedsiębiorca powinien złożyć do PUP.