2080 i 5000 złotych to nie koniec pieniędzy, o które mogą wnioskować samozatrudnieni przedsiębiorcy. Dofinansowanie części kosztów

Firma Dołącz do dyskusji (1307)
2080 i 5000 złotych to nie koniec pieniędzy, o które mogą wnioskować samozatrudnieni przedsiębiorcy. Dofinansowanie części kosztów

Dofinansowanie części kosztów dla samozatrudnionych to kolejny rodzaj pomocy, z której mogą skorzystać przedsiębiorcy w ramach tarczy antykryzysowej. 

Tarcza antykryzysowa daje możliwość ubiegania się o pieniądze, które pomogą przetrwać trudny czas epidemii koronawirusa. Staramy się na bieżąco informować jakie możliwości mają mikroprzedsiębiorcy, małe firmy oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Z naszych artykułów dowiedzieliście się, że na przedsiębiorców czeka 5000 zł pożyczki dla mikroprzedsiębiorców. Przedstawiliśmy również instrukcję jak wypełnić wniosek o pożyczkę. Często w komentarzach zadawaliście nam pytania, czy jest jakaś inna forma wsparcia przedsiębiorców samozatrudnionych, których dotknął kryzys. Mamy dla was kolejną pomoc, o którą warto wystąpić.

Dofinansowanie części kosztów dla samozatrudnionych – zasady przyznawania

Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, którzy prowadzą działalność gospodarczą oraz nie zatrudniają pracowników mogą ubiegać się o wsparcie w postaci dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest wykazanie spadku obrotów. Ustawodawca rozumie przez to spadek wartości sprzedaży towarów. Może to być zarówno spadek wartościowy, jak i ilościowy. Przedsiębiorca musi wykazać, że w ciągu dwóch miesięcy w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, obroty spadły mu w porównaniu do takiego samego okresu w 2019 roku. Przez miesiąc należy rozumieć 30 kolejnych dni kalendarzowych. Żeby lepiej zrozumieć posłużę się przykładem: jeżeli przedsiębiorca złoży wniosek 22 kwietnia 2020 roku, to zgodnie z powyższym może wskazać dowolne 60 kolejnych dni między 1 stycznia, a 21 kwietnia 2020 r. Wartość sprzedaży jest kwotą brutto.

Ponadto aby otrzymać dofinansowanie przedsiębiorca nie może spełniać przesłanek do ogłoszenia upadłości. Nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy, do końca trzeciego kwartału 2019 r. Wniosek o dofinansowanie części kosztów dla samozatrudnionych należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Należy go złożyć w ciągu 14 dni od momentu ogłoszenia naboru wniosków przez dyrektora PUPu. Można go złożyć elektronicznie za pomocą portalu praca.gov.pl lub w formie papierowej do urzędu. Warto pamiętać, że złożenie wniosku elektronicznie znacznie przyspiesza procedurę oraz nie wymaga wizyty w urzędzie. Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki tj, umowę oraz formularz pomocy publicznej.

Jakie dofinansowanie części kosztów dla samozatrudnionych można otrzymać?

Wysokość zależy od spadku obrotów, który wykazał przedsiębiorca. Kształtuje się następująco:

  • spadek obrotów o co najmniej 30 % – można otrzymać 50% minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, tj. 1300 zł,
  • w przypadku spadku obrotów o co najmniej 50% – można otrzymać 70% minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, tj. 1820 zł,
  • spadek obrotów o co najmniej 80% – wysokość dofinansowania wyniesie 2340 zł, tj. 90% minimalnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie może zostać przyznane maksymalnie na trzy miesiące. Przysługuje od miesiąca, w którym przedsiębiorca złożył wniosek.

Przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność gospodarczą przez okres na jaki otrzymał wsparcie. Jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony, środki będzie należało zwrócić proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności. Zwrot następuje bez odsetek.

Co w sytuacji, gdy spadek obrotów był większy niż zakładany?

We wniosku przedsiębiorca wskazuje za jaki okres wnosi o dofinansowanie części kosztów dla samozatrudnionych. Jeżeli wskazał okres trzech miesięcy, to pieniądze które będzie otrzymywał co miesiąc na konto będą zależne od spadku obrotu, który wskazał we wniosku. Może to być bardzo niekorzystne dla przedsiębiorcy. Przykładowo, jeżeli przedsiębiorca wskazał 30% spadek obrotów we wniosku, a realnie wyniósł on 80% to strata wyniesie kilkaset złotych. W takiej sytuacji urzędy pracy zalecają składanie nowego wniosku co miesiąc.

Warto pamiętać, że nie można otrzymać dofinansowania na te same koszty, które zostały lub zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. Lepiej nie zwlekać ze złożeniem wniosku, ponieważ pula dostępnych środków nie jest nieograniczona.