Do 3250 zł miesięcznie dofinansowania na nianię. Trzeba tylko chcieć pracować

Praca Rodzina Dołącz do dyskusji (324)
Do 3250 zł miesięcznie dofinansowania na nianię. Trzeba tylko chcieć pracować

Są w Polsce programy, które naprawdę rozwiązują realne problemy społeczne. A do takich problemów bez wątpienia należy zapewnienie opieki małemu dziecku, którego rodzice pracują, a których jednocześnie nie stać na prywatny żłobek czy nianię. Wyjściem z takiej sytuacji może być dofinansowanie na nianię – nawet do 3250 zł brutto.

Dofinansowanie na nianię: do 3250 zł brutto, ale jest jeden warunek

Niestety dofinansowanie na nianię nie jest pomysłem rządowym, tylko programem regionalnym. O dodatkowe środki mogą starać się rodzice z Częstochowy. To już kolejna edycja programu. Osoby, które chcą uzyskać dofinansowanie na nianię muszą pamiętać jednak, co jest celem tego projektu. Wsparcie mają otrzymać osoby, którym opieka nad małym dzieckiem (do 3 lat) uniemożliwia podjęcie lub utrzymanie pracy. Premiowana jest zatem chęć aktywnego zarabiania na utrzymanie rodziny, a nie czekanie na środki z programów socjalnych. Dofinansowanie na nianię będzie przyznawane także rodzicom, którzy wracają z urlopu macierzyńskiego, wychowawczego czy rodzicielskiego.

Jest tylko jeden minus – miasto przewidziało dofinansowanie tylko dla 30 rodzin. Kolejne 13 może natomiast ubiegać się o miejsce w jednym z miejskich żłobków. Pieniądze na program pochodzą ze środków Unii Europejskiej; na ten cel udało się zdobyć władzom Częstochowy 1,9 mln zł.

Wysokość dofinansowania i inne programy

Częstochowscy rodzice będą mogli otrzymać dofinansowanie na nianię maksymalnie w wysokości 3250 zł brutto miesięcznie. Program trwa rok. Co jest istotne, rodzice będą mogli sami wybrać nianię, z usług której będą chcieli korzystać w ramach projektu. Niezdecydowani będą mogli sięgnąć do specjalnej bazy niań.

Co ciekawe, to wcale nie jedyny program w Polsce, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie na nianię. „Małopolska niania” to z kolei projekt kierowany do rodzin mieszkających na terenie województwa małopolskiego. Tam również program trwa rok, jednak przewidziane wsparcie dla rodziców jest znacznie niższe. To 1600 zł miesięcznie. Do 2250 zł miesięcznie mogą otrzymać rodziny w trudnej sytuacji materialnej. Jest to tzw. wsparcie podwyższone, ale w tym wypadku muszą być spełnione także dodatkowe warunki. Na tle obu programów nieco słabiej wypada projekt województwa kujawsko-pomorskiego. „Program 800 plus na opiekunkę” jak żartobliwie nazwała go Joanna na łamach Bezprawnika, również przewiduje dofinansowanie na nianię.

Warto zauważyć, że w Polsce jest sporo programów lokalnych, umożliwiających uzyskanie różnego rodzaju wsparcia. Najczęściej są to programy finansowane ze środków europejskich. Warunkiem udziału jest natomiast chęć podjęcia pracy lub ciągłość zatrudnienia, i taki kierunek działań wydaje się być znacznie bardziej korzystny. Dla wszystkich.