Getin Bank odda pieniądze klientom, którzy podpiszą aneksy

Finanse Dołącz do dyskusji (35)
Getin Bank odda pieniądze klientom, którzy podpiszą aneksy

Decyzją Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Getin Bank odda pieniądze klientom, którzy w ciągu dwóch miesięcy podpiszą stosowne aneksy. 

Getin Bank naruszył interesy konsumentów

Niedawno informowaliśmy na Bezprawniku, że klienci PKO mogą podpisać porozumienie z bankiem, na mocy którego uzyskają oni zwrot dokonywanych z powodu braku przepływu informacji nadpłat. UOKiK wydał decyzję, na mocy której Getin Bank zobligowany będzie zrekompensować klientom stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Chodzi o sposób informowania klientów o zmianach zachodzących w regulaminach kont bankowych oraz w tabelach opłat i prowizji. UOKiK uznał, że:

„Dokonując tych zmian Bank nie wskazywał podstaw prawnych, które umożliwiały ich dokonanie oraz okoliczności faktycznych, które powodowały takie zmiany.”

Platforma mobilna jedynym nośnikiem zmian

UOKiK uznał także, że do złych praktyk należy informowanie klientów o zmianach wyłącznie za pośrednictwem wiadomości elektronicznych, wysyłanych w obrębie systemu bankowości internetowej (por.: mBank dyskryminuje klientów). W opinii urzędu oznacza to bowiem, że informacje te nie stanowią trwałego i niezmiennego nośnika danych. Pozostając bowiem pod całkowitą kontrolą banku, informacje te mogą być przez bank modyfikowane.

Informowanie klientów o zmianach wymagane jest za pośrednictwem nośników trwałych. Należy przez to rozumieć nośniki, w zawartość których bank nie będzie mógł ingerować. Należy do nich list tradycyjny, elektroniczny, płyta CD, pendrive lub inny nośnik USB itd.

Getin Bank odda pieniądze klientom

W związku z naruszeniem zbiorowych interesów konsumentów, Getin Bank odda pieniądze klientom, którzy posiadali rachunki osobiste lub kredyty hipoteczne w latach 2014-2016. Zwrot dotyczył będzie ewentualnych, poniesionych przez klientów nadpłat w opłatach i prowizjach, wynikających z wprowadzanych przez bank zmian.

Uwaga!

Warto wiedzieć, że aby uzyskać zwrot nadpłat od banku, należy podpisać w placówce banku stosowny aneks. Na czynność tę Getin Bank daje klientom dwa miesiące „od dnia następnego po dacie wysyłki do stosownego pisma informacyjnego”. W przypadku rachunku wspólnego, aneks muszą podpisać wszyscy współwłaściciele. Odzyskanie pieniędzy po upływie dwóch miesięcy wskazanych przez bank będzie niemożliwe.

Nie każdy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie

Bank rozpatrzy każdy przypadek indywidualnie. Może się okazać, że rozliczenie w oparciu o ówczesne tabele opłat i prowizji, nie jest dla klienta niekorzystne. Wówczas konsument otrzyma informację o braku środków do zwrotu. Getin Bank zwróci pieniądze tylko wówczas, gdy będzie to wynikać jasno z nadpłat.

Rekompensata publiczna

Od 17 czerwca do 19 sierpnia 2019 r. klienci Getin Banku w latach 2014-2016 mogą korzystać z tzw. rekompensaty publicznej. Zwolni ich ona z opłat za przelewy zewnętrzne w placówkach banku. Rekompensata ta będzie obowiązywała bez względu na to, czy konsumenci podpisali aneks czy nie.

UOKiK prześwietla praktyki banków

Jak informowaliśmy we wrześniu 2019 w artykule „ING wypłaci swoim klientom pieniądze, a UOKiK ma już na celowniku także inne banki” – podobne konsekwencje dotknęły bank ING. W lipcu 2019 UOKiK poinformował, że zmiany w tabelach opłat i prowizji przekazywały klientom nieprawidłowo także inne banki. Praktyki te stosowały: Alior Bank, Bank Millenium, Santander Bank Polska (wówczas BZ WBK), Deutsche Bank (obecnie Santander), Idea Bank, Pekao SA oraz Plus Bank.

Warto zatem skorzystać z zakrojonej na szeroką skalę akcji UOKiK i sprawdzić czy nie przysługuje nam rekompensata od banku.