W poniedziałek zaczynają się matury, jakie zasady będą obowiązywać zdających?

Społeczeństwo Dołącz do dyskusji (237)
W poniedziałek zaczynają się matury, jakie zasady będą obowiązywać zdających?

Zasady bezpieczeństwa podczas matury w 2020 r. są dosyć restrykcyjne. Priorytetem jest bezpieczeństwo zarówno zdających, jak i komisji egzaminacyjnych. W trosce o nie zrezygnowano nawet z ustnych egzaminów.

Matury 2020 r. – zasady bezpieczeństwa

Na egzamin maturalny mogą przyjść wyłącznie osoby zdrowe, nie mające objawów koronawirusa. Tak samo udziału nie mogą wziąć osoby będące w izolacji lub w kwarantannie. Dotyczy to zarówno maturzystów, jak i członków komisji egzaminacyjnej  Do momentu wejścia na salę egzaminacyjną i zajęcia wyznaczonego miejsca maturzyści powinni mieć założone maseczki, lub w inny sposób zakryć usta i nos. Przed wejściem na salę zdający muszą zachowywać bezpieczne odległości od siebie i unikać bezpośrednich kontaktów. Na prośbę wpuszczającego do sali będzie musiał odsłonić twarz. Przez chwilę będzie nosił maseczkę na brodzie. Ma to na celu uniknięcie wejścia na egzamin osób w zastępstwie maturzysty. Sam egzamin na szczęście może się odbyć bez zasłaniania twarzy. Zasady bezpieczeństwa podczas matury w 2020 r. obowiązują również członków komisji egzaminacyjnej. Gdy będą poruszać się po sali muszą chodzić w maseczce. Mogą ją zdjąć wyłącznie przy swoim wyznaczonym miejscu, pod warunkiem, że zostały zapewnione bezpieczne odległości.

Inne zasady bezpieczeństwa podczas matury w 2020 r.

Za każdym razem, gdy maturzysta będzie chciał wyjść do toalety, zadać pytanie egzaminującemu, lub gdy skończy egzamin i chce wyjść z sali, musi założyć maseczkę. Jeżeli chce może mieć założoną podczas egzaminu, ale to bardzo niekomfortowe rozwiązanie. Przy wejściu do szkoły powinny znajdować się pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk oraz instrukcja, jak robić to poprawnie. W dniu egzaminu w szkole nie powinni znajdować się inni uczniowie. Ewentualne zajęcia mogą odbyć się po zakończonych w danym dniu egzaminach. Na sali każdy korzysta z własnych przedmiotów takich jak ołówek, długopis, linijka, kalkulator. Nie można pożyczać ich od innych znajdujących się w pomieszczeniu. Jeżeli te przedmioty są zapewnione przez szkołę, to muszą zostać wcześniej zdezynfekowane. Na egzamin można wnieść własną wodę w butelce. Nie zaleca się przynoszenia maskotek, czy innych przedmiotów, które mają przynieść szczęście.

W przypadku, gdy maturzysta przystępuje do dwóch egzaminów w ciągu dnia, to w przerwie między nimi może opuścić budynek szkoły. Jeżeli szkoły zapewnią odpowiednią bezpieczną przestrzeń, to może poczekać na ich terenie. Co godzinę należy wietrzyć pomieszczenie, w którym odbywa się egzamin. Każdy ze zdających ma mieć zapewnione miejsce do złożenia swoich rzeczy osobistych. Może być to np. szatnia. Przy czym rzeczy mają być włożone do przezroczystych foliowych worków. Na terenie szkoły nie działają stołówki, więc maturzyści sami muszą pamiętać o zapewnieniu sobie posiłku.

Na pochwałę zasługuje zdroworozsądkowe podejście Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zrezygnowała z postulatu mierzenia temperatury maturzystom. Przewodniczący CKE tłumaczył to tym, że byłoby to bezcelowe w sytuacji, gdy stres powoduje podniesienie się temperatury ciała.

Razem z redakcją Bezprawnika życzymy wszystkim maturzystom powodzenia i połamania piór :)