Kiedy można jeździć bez zapiętych pasów? Prawo przewiduje takie sytuacje, wyliczamy je wszystkie

Moto dołącz do dyskusji (88) 02.03.2019
Kiedy można jeździć bez zapiętych pasów? Prawo przewiduje takie sytuacje, wyliczamy je wszystkie

Paweł Mering

Mitów i miejskich legend (również tych prawniczych) na temat ruchu drogowego jest relatywnie dużo. Bardzo często są one powielane z niewiedzy, czasem również z chęci popisania się wiedzą przed znajomymi. Takie zjawisko dotyka m.in. obowiązku zapinania pasów podczas jazdy samochodem. Czy niezapięte pasy zawsze poskutkują popełnieniem wykroczenia? 

Niezapięte pasy

Jeżeli wierzyć temu, co mówi Janusz Korwin-Mikke, żeby legalnie jeździć bez pasów, wystarczy powiedzieć, że ma się lęk przed spłonięciem w pojeździe i sprawa załatwiona, a wykroczenia nie ma. Prawda jest jednak nieco inna.

Wszelkie wątpliwości co do obowiązku (bądź nie) zapinania psów rozwiewa art. 39 ustawy Prawo o ruchu drogowym, jednak jest to dosyć długi i rozbudowany przepis.

Zgodnie z art. 39 ust. 1

Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy, z zastrzeżeniem ust. 3, 3b i 3c.

Ustęp 3, 3b i 3c zawierają normy dot. stosowania pasów podczas przewożenia dzieci. Właściwy katalog osób, które nie mają obowiązku korzystania z pasów, zawiera się w ust. 2, który stanowi, że obowiązku zapinania pasów nie ma:
 • osoba mająca zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa;
 • kobieta o widocznej ciąży;
 • kierujący taksówką podczas przewożenia pasażera;
 • instruktor lub egzaminator podczas szkolenia lub egzaminowania;
 • policjant, a także inny podobny mu funkcjonariusz (ABW, CBA, SG…) — podczas przewożenia osoby (osób) zatrzymanej;
 • funkcjonariusz SOP podczas wykonywania czynności służbowych;
 • żołnierz Żandarmerii Wojskowej podczas wykonywania czynności ochronnych;
 • zespół medyczny w czasie udzielania pomocy medycznej;
 • konwojent podczas przewożenia wartości pieniężnych;
 • osoba chora lub niepełnosprawna przewożona na noszach lub w wózku inwalidzkim;
 • dzieci w określonych w innych przepisach wypadkach

Jak widać, katalog osób zwolnionych z tego obowiązku jest dosyć szeroki.

Niezapięte pasy — wykroczenie?

A co, jeżeli nie należymy do żadnej z wymienionych wyżej grup i jedziemy bez pasów? W tym wypadku należy niestety liczyć się z karą. Pół biedy jak będzie to pouczenie, ostrzeżenie, czy zwrócenie uwagi. Niestety ustawodawca za takie zaniechanie przewiduje znacznie surowsze sankcje.

Jeżeli postępowanie zakończy się przyjęciem mandatu i takowy otrzymamy, to jego wysokość, zgodnie z obecnym taryfikatorem mandatów, może wynieść aż 100 złotych i 2 punkty karne. Taka kara spotka kierowcę, jednak tylko, gdy wiedział, że zabiera pasażerów, którzy nie zapięli pasów.

W wypadku, gdy kierowca nie wiedział, że pasażerowie pasów zapiętych nie mają, karę otrzyma tylko pasażer — bez punktów karnych rzecz jasna.

Ze znacznie surowszą karą musi liczyć się sprawca, który zrezygnuje z zakończenia postępowania mandatem, a skorzysta ze swojego prawa do sądu. Ten będzie mógł nałożyć na sprawcę grzywnę w wysokości nawet 3 tysięcy złotych!

Niezależnie od wszystkiego, warto zapinać pasy bezpieczeństwa zawsze, gdy nie stanowi to nadzwyczajnej uciążliwości. Niech za przykład zasadności stosowania pasów posłuży historia, którą jakiś czas temu opisaliśmy na łamach serwisu.