Nowe miasta 2019 – świętokrzyskie z wysypem miast. Aż 7 z 10 nowych miast jest położonych koło Kielc

Codzienne Podatki dołącz do dyskusji (15) 30.12.2018
Nowe miasta 2019 – świętokrzyskie z wysypem miast. Aż 7 z 10 nowych miast jest położonych koło Kielc

Udostępnij

Tomasz Laba

W niektórych miejscowościach nadejście 2019 roku będzie świętowane ze zdwojoną mocą. Od 1 stycznia 2019 roku dziesięć miejscowości uzyska prawa miejskie. W przypadku czterech z nich, odzyskanie praw miejskich to wyraz rekompensaty za działania rosyjskiego cara. Nowe miasta 2019.

Nowy rok to tradycyjnie czas, w którym dokonuje się korekty granic niektórych jednostek samorządu terytorialnego. Zmiany często mają podłoże polityczne i wynikają z ambicji lokalnych polityków. Równie często jest to przejaw zdrowego rozsądku, a zmiany granic gmin lub powiatów wynikają po prostu z rozwoju. Często wielkie aglomeracje wchłaniają otaczające je wsie i w ten sposób zyskują kolejne tereny pod rozbudowę lub inwestycję. Nowy rok to również czas, kiedy mniejsze miejscowości uzyskują prawa miejskie. W tym roku takich miejscowości jest aż dziesięć.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, prawa miejskie od nowego roku uzyskają:

§ 2. Z dniem 1 stycznia 2019 r. nadaje się status miasta miejscowościom:
1) Koszyce – w gminie Koszyce, w powiecie proszowickim, w województwie małopolskim;
2) Lubowidz – w gminie Lubowidz, w powiecie żuromińskim, w województwie mazowieckim;
3) Nowa Słupia – w gminie Nowa Słupia, w powiecie kieleckim, w województwie świętokrzyskim;
4) Pierzchnica – w gminie Pierzchnica, w powiecie kieleckim, w województwie świętokrzyskim;
5) Szydłów – w gminie Szydłów, w powiecie staszowskim, w województwie świętokrzyskim;
6) Wielbark – w gminie Wielbark, w powiecie szczycieńskim, w województwie warmińsko-mazurskim.

Nowe miasta 2019 – odzyskanie praw miejskich jako rekompensata za carskie szykany

Drugie rozporządzenie czeka jeszcze na publikacje. Przewiduje ono nadanie praw miejskich kolejnym czterem miejscowościom w województwie świętokrzyskim. Mowa tu o Nowym Korczynie, Opatowie, Oleśnicy i słynnym miejscu, gdzie kują kozy – Pacanowie. Przypadek tych czterech miejscowości jest szczególny. Prawa miejskie zostały im nadane w trybie przyspieszonym, a okazją ku temu było obchodzone w tym roku stulecie odzyskania niepodległości. Być może czytelnicy Bezprawnika pamiętają, że jednym z pomysłów na uczczenie tej okazji miało być odzyskanie praw miejskich przez 100 wsi, które prawa te utraciły w wyniku carskich represji za powstanie styczniowe.

Właśnie takie uzasadnienie do projektu rozporządzenia przewidują jego twórcy.

Wprowadzenie zmian w podziale terytorialnym państwa – nadanie statusu miasta miejscowościom, które utraciły prawa miejskie w wyniku represji carskich po powstaniu styczniowym.

Po przeprowadzonych lokalnie konsultacjach społecznych, odpowiednie wnioski trafiły na biurka Rady Ministrów, gdzie spotkały się z aprobatą. Tym sposobem województwo świętokrzyskie powiększy się aż o siedem miast.