W połowie lutego pracownicy będą mogli składać specjalne wnioski. Nowe uprawnienie coraz bliżej

Praca Dołącz do dyskusji
W połowie lutego pracownicy będą mogli składać specjalne wnioski. Nowe uprawnienie coraz bliżej

Sejm wreszcie uchwalił nowelizację Kodeksu pracy, którą przygotowywano już od miesięcy. Jeśli ustawę przyjmie Senat, a następnie zostanie ona podpisana przez prezydenta, pracownicy zyskają nowe uprawnienia – a od połowy lutego 2023 r. będą już mogli składać specjalne wnioski. 

Nowe uprawnienia dla pracowników. Będą wnioski o pracę zdalną

Zgodnie z przyjętymi przez Sejm przepisami, które teraz trafią teraz pod obrady Senatu, praca zdalna wreszcie zostanie umocowana w Kodeksie pracy. Pracodawca, co do zasady, nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej m.in. rodzicom dzieci do lat 4, kobietom w ciąży oraz rodzicom i opiekunom osób z niepełnosprawnością – o ile oczywiście charakter pracy pozwala na wykonywanie pracy zdalnej. Dodatkowo wniosek o okazjonalną pracę zdalną będą mogli złożyć też pozostali pracownicy. Należy jednak zaznaczyć, że wniosek będzie musiał być umotywowany konkretną potrzebą pracownika – na przykład chwilową koniecznością opieki nad członkiem rodziny. W dodatku maksymalny wymiar takiej okazjonalnej pracy zdalnej w roku kalendarzowym nie powinien przekroczyć 24 dni. Oprócz tego warto oczywiście dodać, że pracodawca sam może skierować pracownika do całkowitej pracy zdalnej (lub pracy hybrydowej) stosownie do potrzeb – zarówno zatrudniającego, jak i zatrudnianego.

Jeśli przepisy zostaną przyjęte przez Senat i podpisane przez prezydenta, pracownicy już w połowie lutego będą mogli składać wnioski o pracę zdalną. Wniosek będzie można złożyć zarówno papierowo, jak i elektronicznie. Warto przy tym zaznaczyć, że ustawodawca nie skonstruował wzoru takiego wniosku; tym samym pracodawcy i pracownicy mogą opracować własny. Wystarczy, że we wniosku znajdzie się data, dane pracodawcy i pracownika, stosowny tytuł, a także – najlepiej – podstawę prawną (art. 6719 § 2 k.p.). Konieczny też jest podpis pracownika.

Większość pracowników nawet nie wie, że zbliża się zmiana przepisów

To, co powinno niepokoić, to fakt, że mimo iż zapowiedzi o zmianach w Kodeksie pracy pojawiają się już niemal od początku roku, to większość pracowników może nawet nie wiedzieć, że takie zmiany będą mieć miejsce. Polska platforma do wideokonferencji i webinarów ClickMeeting opublikowała w październiku tego roku wyniki badania, z którego wynika, że ponad połowa (52 proc.) ankietowanych nie wiedziała, że trwają prace nad nowelizacją Kodeksu pracy.

Z kolei wśród pracowników, którzy wiedzieli o planowanych zmianach, 40 proc. uznało, że są one dla nich korzystne, 13 proc. – że wręcz przeciwnie, natomiast 48 proc. nie wiedziała, co sądzić o projektowanych przepisach.

Jednocześnie, co ciekawe, aż 65 proc. ankietowanych uważa, że praca zdalna, wykonywana w dowolnym miejscu wskazanym przez pracownika (uzgodnionym z pracodawcą), jest dobrym rozwiązaniem. Tym samym pracownicy powinni być ostatecznie zadowoleni ze zmian, które prawdopodobnie już wkrótce wejdą w życie.