Osoba najbliższa może być tej samej płci. Partnerzy homoseksualni mogą odmówić zeznań – przełomowa uchwała SN

Gorące tematy Zbrodnia i kara Dołącz do dyskusji (3)
Osoba najbliższa może być tej samej płci. Partnerzy homoseksualni mogą odmówić zeznań – przełomowa uchwała SN

Sąd Najwyższy podjął w składzie 7 osobowym istotną uchwałę wskazującą na sposób interpretacji pojęcia ,,wspólnego pożycia”. Zagadnienie pojawiło się w kontekście sprawy karnej, więcej szczegółów w niniejszym poście.

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego osoba najbliższa może odmówić składania zeznań przeciwko oskarżonemu. Za osobę najbliższą uznaje się w szczególności osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.

Osoba najbliższa może być tej samej płci

Sąd Najwyższy rozstrzygnął w swej uchwale kwestię tego czy osoby, które pozostają we wspólnym pożyciu mogą być tej samej czy też muszą być odmiennej płci.

Sąd Najwyższy uznał, że mogą to być również osoby tej samej płci, ujednoznaczniając nasze rozumienie osoby najbliższej wynikające z art. 115 kodeksu karnego:

§  11. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

Uchwała nie jest w ocenie autora zaskakująca, gdyż odpowiada pojawiającym się w prawie tendencjom. Przy tym należy podkreślić, że pojęcie wspólnego pożycia to nie jest stan wynikający z więzi prawnej łączącej strony, lecz stan wynikający z okoliczności faktycznych tj. istnienia wspólności finansowej, życiowej, fizycznej. Nie budzi jakichkolwiek wątpliwości, że osoby tej samej płci również mogą łączyć przedmiotowe więzi (niezależnie od oceny takiego stanu rzecz przez inne osoby, ale to już wychodzi poza zakres niniejszego artykułu).

Uchwała niewątpliwie jest ciekawa, gdyż dotyka budzącej silne emocje kwestii traktowania par homoseksualnych oraz heteroseksualnych związków partnerskich. Zagadnienie to jest przedmiotem sporu światopoglądowo-prawnego od przynajmniej kilku dekad i nie posiada jednolitych regulacji na terenie Unii Europejskiej. Tym niemniej w świetle przepisów prawa, w ocenie autora opinii Sąd Najwyższy przyjął słuszne stanowisko.

Jeśli chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika w powyższym lub też innym zakresie, to z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.

Fot. tytułowa „Osoba najbliższa może być tej samej płci”: Shutterstock