Kto chce wziąć rozwód, a jest zapisany do PPK, powinien zastanowić się dwa razy przed podjęciem ostatecznej decyzji

Praca dołącz do dyskusji (97) 08.07.2019
Kto chce wziąć rozwód, a jest zapisany do PPK, powinien zastanowić się dwa razy przed podjęciem ostatecznej decyzji

Edyta Wara-Wąsowska

Każdy, kto będzie chciał się rozwieść, a jednocześnie nie wypisze się z PPK, być może zastanowi się nad rozwodem dwa razy. Wszystko dlatego, że nie tylko wspólny majątek będzie podlegał podziałowi między byłych małżonków, ale także… pieniądze zgromadzone w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych. 

Rozwód może okazać się jeszcze bardziej kłopotliwy niż wcześniej. Chodzi o pieniądze z PPK

Przyczyny rozwodu mogą być różne, jednak nieodmiennie związana jest z nim konieczność dopełnienia wielu formalności, poniesienie kosztu rozwodu czy wreszcie podział majątku wspólnego. I właśnie jeśli chodzi o podział majątku, to okazuje się, że niektórych rozwodników może spotkać niemiła niespodzianka. Pieniądze z PPK również będą bowiem dzielone między byłych małżonków.

Jak donosi Business Insider, według Polskiego Funduszu Rozwoju pieniądze z PPK także będą brane pod uwagę, jeśli chodzi o podział majątku. Środki zgromadzone w ramach PPK mają w połowie przypadać byłemu małżonkowi i przechodzić na jego konto. Jeśli natomiast były małżonek takiego konta nie posiada (wypisał się z PPK), otrzyma zwrot w formie pieniężnej lub środki zostaną przekierowane na lokatę. Nie do końca jeszcze wiadomo, jak miałoby to wyglądać w praktyce. Pewne jest jednak to, że w niektórych wypadkach emerytura mogłaby być mniejsza mimo przystąpienia do PPK. A to z pewnością mogłoby nie spodobać się tym, którzy w ramach PPK zgromadziliby sporą sumę pieniędzy.

Pracownicze Plany Kapitałowe: plan jest dobry, ale wciąż jest sporo wątpliwości

Pracownicze Plany Kapitałowe mogą okazać się niezłym pomysłem na zwiększenie swojej emerytury na stare lata, chociaż dopiero za jakiś czas będziemy mogli przekonać się, jak będzie naprawdę. Wielu Polaków wciąż jest nieprzekonanych do PPK – chociażby ze względu na fakt, że nie wszystko wydaje się jeszcze jasne. Na razie jednak do PPK w pierwszej kolejności przystępują największe firmy (co ujawnia pewną przewagę PPK nad RODO). Dzięki temu osoby zatrudnione w mniejszych firmach mają jeszcze czas na zastanowienie się, czy taka forma oszczędzania na emeryturę im odpowiada. Pracownik ma również możliwość wypisania się z PPK, jeśli dojdzie do wniosku, że woli dodatkowo odkładać na emeryturę na własną rękę.