PKO BP, Alior Bank i mBank wychodzą naprzeciw klientom. Nie będą już pobierać uciążliwej opłaty

Dobre wiadomości Finanse Nieruchomości Dołącz do dyskusji
PKO BP, Alior Bank i mBank wychodzą naprzeciw klientom. Nie będą już pobierać uciążliwej opłaty

17 września weszła w życie ustawa zobowiązująca banki do zwrotu klientom pieniędzy wpłaconych za oczekiwanie na wpis do księgi wieczystej. Tymczasem PKO BP, Alior Bank i mBank całkowicie rezygnują z ubezpieczenia pomostowego. 

PKO BP, Alior Bank i mBank rezygnują z ubezpieczenia pomostowego

O zmianie przepisów w kwestii opłat za oczekiwanie na wpis do księgi wieczystej jest głośno już od jakiegoś czasu. Kredytobiorcy skarżyli się, że muszą czekać na wpis od kilku do nawet kilkunastu miesięcy – i przez cały ten okres płacić wyższą ratę kredytu, ponieważ bank nalicza w tym czasie dodatkową opłatę. Jest to rodzaj ubezpieczenia ryzyka kredytowego związanego z tym, że bank – mimo, iż udzielił kredytu na zakup nieruchomości – nie uzyskał jeszcze wpisu hipoteki do KW, stanowiącego dla banku gwarancję na wypadek zaprzestania spłacania zobowiązania przez kredytobiorcę.

Rządzący ostatecznie postanowili przychylić się do próśb kredytobiorców apelujących o to, by podjęto kroki ograniczające naliczanie opłaty. Ostatecznie projekt autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości został uchwalony przez Sejm i Senat oraz podpisany przez prezydenta, a ustawa weszła w życie 17 września. Banki wprawdzie nadal będą mogły pobierać opłatę w ramach tzw. ubezpieczenia pomostowego, jednak ostatecznie – po uzyskaniu wpisu w księdze wieczystej – będą musiały zwrócić pobrane od kredytobiorców pieniądze. Tym samym nawet jeśli kredytobiorca będzie musiał przez jakiś czas płacić wyższą ratę, to może mieć pewność, że środki do niego wrócą.

Co więcej, zwrot opłat został ostatecznie rozciągnięty również na kredytobiorców, którzy zaciągnęli zobowiązanie przed wejściem ustawy w życie, a którzy nadal czekają na uzyskanie wpisu do księgi wieczystej. Na zwrot środków banki będą mieć 60 dni od momentu uzyskania wpisu do księgi wieczystej. Obie zmiany zostały zaproponowane przez senatorów i ostatecznie zaakceptowane przez Sejm.

Nie powinno zatem dziwić, że część banków – mając świadomość, że i tak konieczny będzie zwrot środków – zrezygnowało w ogóle z pobierania dodatkowej opłaty.

Jak informuje „Fakt”, PKO BP, mBank i Alior Bank już teraz rezygnują z ubezpieczenia pomostowego. Z kolei Bank Ochrony Środowiska zadeklarował, że pobraną opłatę będzie zaliczał na poczet nadpłaty kredytu.

Zwrot środków bez konieczności złożenia wniosku

Można się spodziewać, że decyzję o wycofaniu się z pobierania ubezpieczenia pomostowego podejmą wkrótce pozostałe banki. Jeśli jednak nawet się tak nie stanie, klienci prawdopodobnie nie będą musieli (tak jak w przypadku wakacji kredytowych) składać oddzielnych wniosków o zwrot. Co do zasady zwrot będzie następował automatycznie.