W obliczu potencjalnego zagrożenia, Polacy tłumnie ruszyli na strzelnice. Jak uzyskać pozwolenie na broń?

Codzienne Dołącz do dyskusji
W obliczu potencjalnego zagrożenia, Polacy tłumnie ruszyli na strzelnice. Jak uzyskać pozwolenie na broń?

Przeciwny jestem sianiu niepotrzebnej paniki, więc podkreślę, że według oficjalnych przekazów Polska jest krajem bezpiecznym. Mimo wszystko zachowanie Putina nakazuje twierdzić, że wszystko jest jednak możliwe – i doskonale czują to Polacy. Strzelnice przeżywają istne oblężenie. Jak uzyskać pozwolenie na broń?

Jak uzyskać pozwolenie na broń?

Wojna w Ukrainie w sposób istotny oddziałuje na nastroje w Polsce. Do tego stopnia, że – jak informuje „Rz” – Polacy masowo ruszyli na strzelnice. Jedna z nich, znajdująca się na Dolnym Śląsku, odnotowała pięciokrotny wzrost frekwencji. Takie dane podał Paweł Dyngosz, prezes stowarzyszenia Braterstwo.

Cytowany przez „Rz” Paweł Dyngosz wskazuje, że:

Przed wojną szkoliliśmy w naszych obiektach najwyżej kilkadziesiąt osób dziennie, teraz bywa, że na trening trzeba wcisnąć nawet 300 chętnych.

Podobna sytuacja ma miejsce w znajdującym się nieopodal warszawy obiekcie – Gentleman Gun Club – liczba zainteresowanych strzelectwem znacznie się zwiększyła. Właściciel strzelnicy, Krzysztof Galimski, opowiedział „Rz”, że

[…] znacząco wzrosła liczba chętnych do uzyskania umiejętności, które w niespokojnych czasach mogą dać Kowalskiemu poczucie bezpieczeństwa.

W Polsce jest około 450. Mowa o samych ogólnodostępnych obiektach, bo służby, jak wojsko czy policja, dysponują swoimi strzelnicami.

Samo doskonalenie umiejętności na strzelnicy to jedno, ale w obliczu zagrożenia – według środowisk strzeleckich – warto nie tyle umieć posługiwać się bronią, ile samemu choćby jedną sztukę w domu posiadać. Prowadzi to do oczywistej kwestii: jak uzyskać pozwolenie na broń?

Polskie prawo podchodzi do tego restrykcyjnie

Problematykę broni w Polsce reguluje ustawa o Broni i amunicji. Poza kilkoma wyjątkami, posiadanie broni w Polsce wymaga uzyskania pozwolenia. Pozwolenie na broń nigdy nie jest wydawane bezpodstawnie, a musi służyć do określonego celu. Chodzi o:

  • ochronę osobistą
  • cele sportowe
  • ochronę osób i mienia
  • cele łowieckie
  • rekonstrukcję historyczną
  • cele szkoleniowe
  • cele kolekcjonerskie lub pamiątkowe

Pozwolenie na broń do celów wskazanych powyżej poprzedzone jest procedurą administracyjną, a decyzję wydaje Komendant Wojewódzki Policji. W zależności od celu, procedura obarczona jest innymi wymogami,  wiele z nich ma charakter bardzo ocenny.

Generalną zasadą jest to, że pozwolenie – niezależnie od celu – wydaje się, gdy wnioskodawca

nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni

W zależności od wybranego celu, ważna przyczyna wyglądać może inaczej. Ustawa wskazuje jednak kilka przykładów, tak też za ważne przyczyny uznaje się m.in.:

  • udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie kwalifikacji sportowych oraz licencji właściwego polskiego związku sportowego – dla pozwolenia na broń do celów sportowych
  • udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim – dla pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich

To właśnie dlatego pozwolenie na broń do celów sportowych oraz kolekcjonerskich są tak popularne: droga do uzyskania uprawnień jest niemalże pozbawiona wymogów typowo ocennych, co do których bardzo łatwo wydać decyzję odmowną.

Ponadto sportowcy i kolekcjonerzy nie muszą przedstawiać co 5 lat badań (chociaż tutaj planowane jest ograniczenie). Największym ułatwieniem jest to, że posiadanie patentu strzeleckiego (który strzelec sportowy powinien posiadać) zwalnia z obowiązku odbycia egzaminu na Policji, który trudno znać. Szczegółowe informacje – wraz z kosztem i przybliżonym czasem uzyskiwania uprawnień – znaleźć można najczęściej na stronach internetowych właściwych klubów strzeleckich.

Z bliskich sobie doświadczeń dodam tylko, że środowisko strzeleckie faktycznie trzyma się w Polsce dobrze i jest bardzo otwarte, a ewentualną pomoc związaną z uzyskaniem pozwolenia – także prawną – można uzyskać bardzo łatwo.