Polscy przedsiębiorcy spędzają rocznie kilkaset godzin na wypełnianie obowiązków podatkowych. Niemal najwięcej w Europie

Firma Państwo Podatki Dołącz do dyskusji
Polscy przedsiębiorcy spędzają rocznie kilkaset godzin na wypełnianie obowiązków podatkowych. Niemal najwięcej w Europie

O polskich realiach podatkowych powstało już wiele publikacji, a wniosek jest zawsze ten sam – Polska ma jeden z najgorzej skonstruowanych systemów w Europie. Jednak z tego faktu wynikają konkretne konsekwencje m.in. dla przedsiębiorców. Z najnowszego raportu PwC wynika, że polscy przedsiębiorcy są w czołówce europejskiej także pod względem czasu, jaki przeznaczają na wypełnianie rozmaitych obowiązków podatkowych.

Polscy przedsiębiorcy poświęcają 334 godziny rocznie na kwestie podatkowe

Bardzo wysoki poziom skomplikowania systemu podatkowego w Polsce przekłada się bezpośrednio na liczbę godzin, jaką muszą poświęcać przedsiębiorcy na kwestie podatkowe. Polska zajmuje w tym rankingu niechlubne drugie miejsce – tylko w Bułgarii przedsiębiorcy zajmują się kwestiami podatkowymi dłużej (441 godzin w roku). Na drugim końcu rankingu są oczywiście kraje Europy Zachodniej. Najmniej czasu na kwestie podatkowe poświęcają Duńczycy (132 godziny), Francuzi (134 godziny) i Niemcy (218 godzin).

Raport PwC ukazuje nam jeszcze jeden problem systemu podatkowego w Polsce – wysokość kosztów wywiązywania się z obowiązków podatkowych w zakresie CIT. W Polsce wskaźnik ten wynosi 2,4 proc. obrotu. Wyższy wynik odnotowano tylko na Cyprze (2,6 proc. obrotu). O wnioskach płynących z raportu wypowiadał się Mikołaj Woźniak partner PwC Polska, dział Tax, Legal and People:

Wysokie koszty wywiązywania się z obowiązków podatkowych w Polsce wynikają, m.in. z czasochłonności wykonywanych zadań. W praktyce, w celu wypełnienia licznych obowiązków podatkowych spółki ponoszą koszty związane m.in. z wynagrodzeniami i nadgodzinami pracowników wykonujących obowiązki podatkowe, rekrutacją nowych pracowników, nabyciem i utrzymaniem odpowiednich narzędzi informatycznych, zapewnieniem dostępu do szkoleń i baz wiedzy czy korzystaniem ze wsparcia zewnętrznych doradców podatkowych.

Autorzy raportu proponują kilka rozwiązań, które mogłyby poprawić sytuacje podatników

Eksperci PwC proponują m.in. stałą weryfikację przepisów, która pomogłaby m.in. w ocenie ich efektywności. Na podstawie takiej oceny możliwe byłoby także wprowadzenie zmiany lub uchylenie nieefektywnych przepisów.

Kolejnym pomysłem autorów raportu jest wprowadzenie stałych konsultacji podatkowych. Miałyby one odbywać się w gronie podatników, doradców podatkowych i innych zainteresowanych stron. W ten sposób możliwe stałoby się lepsze identyfikowanie obszarów do usprawnień i uproszczeń w polskim systemie podatkowym.

Trzecią propozycją jest wydłużenie vacatio legis. Celem tej zmiany ma być przede wszystkim zapewnienie podatnikom większej ilości czasu na przygotowanie się do nowych realiów podatkowych. Wraz z vacatio legis eksperci PwC proponują także wprowadzenie zwyczaju publikowania czytelnych i jasnych instrukcji, które pomogą przedsiębiorcom w prawidłowym wypełnianiu swoich obowiązków.