Szykują się zmiany w umowie o pracę. Powinny zainteresować zwłaszcza najmłodszych pracowników

Praca Dołącz do dyskusji (64)
Szykują się zmiany w umowie o pracę. Powinny zainteresować zwłaszcza najmłodszych pracowników

Planowane zmiany w Kodeksie pracy obejmują kilka kwestii – m.in. w zakresie urlopów rodzicielskich czy urlopów opiekuńczych w nowej formie. Szykuje się jednak również reforma umowy o pracę na okres próbny.

Reforma umowy o pracę na okres próbny. Kolejne zmiany wymuszone unijną dyrektywą

Polski rząd musi wdrożyć unijną dyrektywę work-life balance do 2 sierpnia 2022 r. Dzięki zmianom wydłuży się urlop rodzicielski – w konsekwencji ojcowie zyskają 9 tygodni nieprzenoszalnego urlopu rodzicielskiego. Wprowadzony zostanie również nowy urlop dla pracowników. Mowa o 5-dniowym urlopie opiekuńczym, który będzie można wziąć, by zaopiekować się bliskim członkiem rodziny lub domownikiem.

Oprócz tego unijna dyrektywa work-life balance zakłada, że wdrożona zostanie też reforma umowy na okres próbny.

Obecnie, zgodnie z przepisami prawa pracy, taką umowę można zawrzeć na maksymalnie 3 miesiące. Później pracodawca może zawrzeć z tym samym pracownikiem umowę na czas określony – przy czym łączny okres zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony nie może przekraczać 33 miesięcy. Łącznie z umową o pracę na okres próbny oznacza to maksymalnie 36 miesięcy terminowego zatrudnienia – po tym czasie pracodawca, chcąc zawrzeć kolejną umowę, musi podpisać z pracownikiem umowę na czas nieokreślony.

Co się zatem zmieni? Po pierwsze, umowa próbna ma mieć „rozsądny czas trwania” – maksymalnie do sześciu miesięcy. Polski projekt zakłada jednak, że nadal będą to tylko trzy miesiące – tak jak teraz. Oprócz tego jednak pracodawca – w niektórych sytuacjach – zyska możliwość przedłużenia umowy na czas próbny. Będzie to możliwe (o ile strony to uzgodnią), gdy podczas trwania umowy pracownik weźmie urlop lub wystąpią inne, usprawiedliwione nieobecności. Uzasadnienie takiej zmiany jest proste – chodzi o zapewnienie pracodawcy odpowiednio długiego czasu na sprawdzenie umiejętności nowego pracownika, zwłaszcza jeśli jest to pracownik młody albo – w grę wchodzi stanowisko menedżerskie.

Krótsza umowa o pracę na okres próbny w niektórych sytuacjach

Istotne jest również to, że jeśli pracodawca docelowo chce zatrudnić pracownika na krótszy okres, konieczne będzie odpowiednie skrócenie umowy na okres próbny. Umowa o pracę na okres próbny będzie mogła być zawierana na okres:

  • nieprzekraczający jednego miesiąca w przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy,
  • nieprzekraczający dwóch miesięcy w przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy.

Dodatkowo warto również zaznaczyć, że po zmianach zniknie możliwość zawierania kolejnej umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem. Będzie to możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy pracownik miałby wykonywać inną pracę.