Uproszczenia w fakturowaniu i korzyści finansowe dla przedsiębiorców. Ministerstwo Finansów chce, by nowe przepisy weszły w życie na początku 2021 r.

Firma Podatki Dołącz do dyskusji (27)
Uproszczenia w fakturowaniu i korzyści finansowe dla przedsiębiorców. Ministerstwo Finansów chce, by nowe przepisy weszły w życie na początku 2021 r.

Ministerstwo Finansów równolegle pracuje nad kilkoma dużymi projektami z zakresu podatków. Jednym z nich jest tzw. „SLIM VAT”, czyli projekt przepisów, które w założeniu mają uprościć część czynności związanych z rozliczaniem podatków. 

SLIM VAT już w pierwszym kwartale 2021 r.?

Zdaniem Ministerstwa Finansów projektowane przepisy mogłyby wejść w życie już w pierwszym kwartale 2021 r. To interesujące, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę, że równolegle trwają prace np. nad estońskim CIT-em (a przecież w przypadku tego projektu dodatkowo cały czas padają nowe propozycje).

Uproszczenia w fakturowaniu: zmiany w fakturach korygujących

Co projekt zwany „SLIM VAT” miałby zmienić? Po pierwsze – przedsiębiorcy mogliby liczyć na uproszczenia w fakturowaniu. Dotyczyłoby to przede wszystkim faktur korygujących – zarówno in minus jak i in plus. Jeśli chodzi o te pierwsze, to zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorcy będą mogli obniżyć podstawę opodatkowania i należnego VAT już w momencie wystawienia faktury korygującej. Tym samym nie będzie musiał czekać na oficjalne potwierdzenie otrzymania faktury przez nabywcę lub usługobiorcę. Wszystko ma opierać się na uzgodnieniach między obiema stronami – i wystawca faktury korygującej in minus powinien posiadać dokumentację, która będzie to potwierdzać.

Z kolei druga strona transakcji będzie musiała w tym samym czasie dokonać odpowiedniej korekty podatku naliczonego. Zresztą jeśli chodzi o faktury korygujące in plus, to MF chce, by przedsiębiorcy mogli rozliczać tego rodzaju faktury na bieżąco – już w okresie wystawienia faktury korygującej.

Korzyści finansowe dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy mają również zyskać możliwość odliczenia VAT na bieżąco do czterech miesięcy (w przypadku miesięcznych rozliczeń). Dzięki temu będą mogli rozliczyć fakturę w podanym okresie bez konieczności korygowania deklaracji, co przyspieszy znacząco cały proces i będzie stanowić spore ułatwienie dla przedsiębiorców. Oprócz tego, w ramach tzw. korzyści finansowych, przedsiębiorcy zyskają możliwość odliczenia VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich dalszej odsprzedaży. Dodatkowo MF chce też zwiększyć limit na prezenty o małej wartości – z 10 do 20 zł. Teoretycznie jest to wręcz niezauważalna zmiana, w praktyce jednak może być istotna dla wielu przedsiębiorców prowadzących np. sklepy internetowe. To właśnie oni często przyznają klientom niewielkie gratisy, chcąc w ten sposób zachęcić ich do ponownych zakupów.

Uproszczenia dla eksporterów i zmiana zasad przeliczania kursów walut

„SLIM VAT” ma też wprowadzić m.in. ułatwienia dla eksporterów. Chodzi m.in. o wydłużenie terminu wywozu towarów, w przypadku których ma zastosowanie stawka 0 proc. od czasu otrzymania zaliczki. Obecnie termin ten wynosi jedynie dwa miesiące. Jeśli przepisy wejdą w życie w proponowanym kształcie, termin wydłuży się do sześciu miesięcy.

Oprócz tego przedsiębiorcy będący podatnikami VAT zyskają też możliwość wyboru zasad przeliczenia kursu walut jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym. Tym samym przedsiębiorca będzie mógł ustalić wspólny kurs zarówno do rozliczenia transakcji w VAT jak i w PIT/CIT.