Ministerstwo Cyfryzacji w związku z koronawirusem wprowadza dostęp do stron internetowych bez zużycia pakietu danych

Technologie dołącz do dyskusji (303) 20.05.2020
Ministerstwo Cyfryzacji w związku z koronawirusem wprowadza dostęp do stron internetowych bez zużycia pakietu danych

Paweł Mering

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadziła do porządku prawnego szereg nowości. Jedna z nich dotyczy internetu mobilnego, a precyzyjniej – zużycia transferu danych.

Strony, które nie zużywają pakietu danych

Dużo pojawia się rozsądnych regulacji, które powinny od dawna znajdować się w polskim porządku prawnym, a wprowadza się je z uwagi na epidemię. Jednym z takich rozwiązań jest stworzenie katalogu stron, które nie zużywają pakietu danych internetu mobilnego.

Ustawa koronawirusowa wprowadziła do ustawy Prawo telekomunikacyjne art. 63a, którego ust. 2 stanowi, że

Korzystanie przez abonenta ze stron internetowych jednostek sektora finansów publicznych lub innych stron internetowych, określonych w wykazie prowadzonym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, nie wpływa na wykorzystanie przez abonenta limitu transmisji danych w ramach wybranego przez abonenta pakietu, chyba że abonent przebywa poza granicami kraju i korzysta z tych stron podczas korzystania z usług roamingu międzynarodowego.

Szczegóły doprecyzowuje wykaz, który właśnie pojawił się na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji i dostępny jest na właściwej stronie internetowej, w resortowym BIP-ie.

Z których stron można korzystać bez limitu?

W wykazie stron, które nie zużywają pakietu danych, są takie, jak

 • Policja i e-usługi (policja.pl, euslugi.policja.pl)
 • Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (cnbop.pl)
 • Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA (zer.mswia.gov.pl)
 • Komenda Główna Straży Pożarnej (straz.gov.pl)
 • Obrona Cywilna Kraju (ock.gov.pl)
 • Straż Graniczna (strazgraniczna.pl)
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna MSWiA (pis.mswia.gov.pl)
 • Cały serwis rządowy (gov.pl, moj.gov.pl)
 • Profil zaufany wraz ze stroną logowania (pz.gov.pl, login.gov.pl)
 • ePUAP (epuap.gov.pl, serwis.epuap.gov.pl)
 • Aplikacja „Obywatel” (serwis.obywatel.gov.pl)

Wykaz stron jest dosyć niejasny, bowiem osobno podaje się niektóre usługi w domenie *.gov.pl, jednocześnie wskazując, że serwis gov.pl powinien otwierać się bez zużycia pakietu danych. Wydaje się, że każda inna nieuwzględniona w wykazie strona, nawet z subdomeną *.gov.pl, będzie zużywać transfer, co prowadzi do absurdów.

Dobry pomysł?

Stworzenie katalogu stron, które nie zużywają pakietu danych, to w teorii dobry pomysł. Obywatel powinien móc mieć możliwość korzystania z państwowych serwisów. Z uwagi jednak na fakt, że nie wszystkie strony w domenie *.gov.pl wchodzą w rzeczony zakres, rozwiązanie w praktyce wydaje się mało sensowne.

Obywatel korzystając ze strony Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, czy – choćby – bazy aktów prawnych, dalej będzie narażał się na zużywanie pakietu danych. Katalog zapewne zostanie rozszerzony o inne usługi, bo lista wydaje się być dosyć wąska i nie do końca kompletna.

Warto też zauważyć, że przepisy nie nakładają obowiązku świadczenia usług z normalną prędkością transferu danych. Wydaje się, że internauci, których paczki danych po zużyciu powodują znaczne spowolnienie szybkości internetu, będą – rzecz jasna – mogli „bez zużycia danych” korzystać z rządowych stron, natomiast w faktycznie świadczonej im prędkości danych.