Już jest – uproszczony, jednostronicowy wniosek o odroczenie płatności składek ZUS ze względu na epidemię koronawirusa

Dobre wiadomości Firma Podatki Dołącz do dyskusji (226)
Już jest – uproszczony, jednostronicowy wniosek o odroczenie płatności składek ZUS ze względu na epidemię koronawirusa

Uproszczony wniosek o odroczenie płatności składek ZUS doczekał się zmian. Nowa wersja wniosku jest już dostępna na stronach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jak informowaliśmy wcześniej, przedsiębiorcy, którzy chcieli skorzystać z odroczenia płatności składek na ubezpieczenie społeczne mieli wypełnić wniosek o odroczenie płatności składek ZUS. Niestety wniosek wymagał dołączenia rozbudowanej oceny jakościowej. Dane potrzebne do jego wypełnienia miały dotyczyć ostatnich trzech lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zareagował na nasza publikację i zapowiedział uproszczenie formularzy. Znamy już ich efekt.

Uproszczony wniosek o odroczenie płatności składek ZUS – jakie dane należy podać?

Wniosek jest przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców, nie ma znaczenia, czy prowadzą księgowość pełną, czy nie. Najprostszą metodą wypełnienia wniosku jest skorzystanie z Platformy Usług Elektronicznych (PUE). Po zalogowaniu się należy przejść do zakładki „Płatnik”  i tam do sekcji „Dokumenty i wiadomości”. Z rozwijanej listy należy wybrać wniosek o odroczenie składek. We wniosku należy podać podstawowe dane, takie jak NIP, REGON lub PESEL. Konieczne będzie krótkie wyjaśnienie, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową przedsiębiorcy. Wyjaśnienie ma potwierdzić, że ze względu na problemy finansowe wnioskodawca nie ma możliwości terminowego opłacenia składek. Należy zaznaczyć odpowiednią kratkę, w zależności o co przedsiębiorca wnioskuje. Ma do wyboru odroczenie terminu płatności składek na ubezpieczenie społeczne, zawieszenie układu ratalnego lub zawieszenie spłaty już posiadanej umowy o odroczenie. Niezależnie co wybierze przedsiębiorca, okres na jaki można przesunąć płatność składek to 3 miesiące.

Wniosek można złożyć również za pomocą poczty lub złożyć w skrzynce podawczej dostępnej w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

uproszczony wniosek o odroczenie płatności
uproszczony wniosek o odroczenie płatności

Uproszczony wniosek o odroczenie płatności składek ZUS – co dalej?

Po złożeniu wniosku trafi on do rozpatrzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli decyzja będzie pozytywna, ZUS prześle przedsiębiorcy, na wskazany we wniosku adres e-mail, lub zwykła pocztą na adres, który przedsiębiorca wskazał we wniosku, umowę. Będzie zawierała zapisy regulujące odroczenie składek. Umowę należy podpisać i przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na szczęście w trakcie panującej epidemii przedsiębiorca może wysłać skan podpisanej umowy, a oryginał dostarczyć później, kiedy sytuacja ulegnie poprawie. Należy przy tym pamiętać, że będzie miał na to 14 dni od dnia zakończenia stanu epidemii. Jeżeli nie dopełni tego obowiązku, ZUS uzna, że umowa nie została zawarta i zacznie naliczać odsetki od należności objętych umową. Natomiast jeżeli w ciągu 3 miesięcy sytuacja przedsiębiorcy nie ulegnie poprawie, będzie mógł renegocjować umowę.

Dodatkowo, jak poinformował ZUS odroczenie płatności składek na ubezpieczenie społeczne nie stanowi pomocy publicznej.

Bardzo dobrze, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych dynamicznie reaguje na sygnały alarmowe i wyciąga do przedsiębiorców pomocną dłoń w tych trudnych dla nich czasach.