Kodeks pracy przewiduje urlop o którym nikt nie marzy. Warto jednak wiedzieć, kiedy i komu przysługuje

Praca dołącz do dyskusji (164) 18.08.2020
Kodeks pracy przewiduje urlop o którym nikt nie marzy. Warto jednak wiedzieć, kiedy i komu przysługuje

Edyta Wara-Wąsowska

Epidemia koronawirusa zmusiła część pracodawców do redukcji etatów i zwolnienia niektórych pracowników. Osoby, którym wypowiedziano umowę powinny jednak pamiętać, że mogą im przysługiwać tzw. „urlop” na poszukiwanie pracy. To urlop, na który pracownicy wcale nie chcieliby iść – wiąże się w końcu z utratą starej pracy – ale warto wiedzieć o takiej możliwości. 

„Urlop” na poszukiwanie pracy. Kiedy można go otrzymać?

Sporo osób straciło pracę przez epidemię koronawirusa i niewykluczone, że gdy skończą się środki z pomocy dla firm, to więcej przedsiębiorstw zdecyduje się za jakiś czas na redukcję etatów (zwłaszcza, jeśli utrzymanie zatrudnienia nie było warunkiem przyznania środków). Pracownicy, którzy znajdą się w takiej sytuacji w przyszłości powinni wiedzieć, że prawdopodobnie przysługuje im tzw. „urlop” na poszukiwanie pracy, czyli dodatkowe dni wolne na poszukiwanie pracy. Taką możliwość przewiduje art. 37 par.1 Kodeksu pracy:

§  1. W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
Tym samym pracownik na wypowiedzeniu zyskuje nie tylko dodatkowe dni wolne, ale równocześnie – pełną pensję.
Co ważne, pracodawca nie ma też żadnych uprawnień pozwalających mu sprawdzić, czy pracownik na wypowiedzeniu wykorzystał „urlop” na poszukiwanie pracy, czy też robił w tym czasie coś zupełnie innego. Nie może też tym samym wyciągnąć jakichkolwiek konsekwencji.

Wymiar „urlopu” na poszukiwanie pracy

Art. 37 par.2 Kodeksu pracy wskazuje, ile dodatkowych dni przysługuje pracownikowi na szukanie nowej pracy:

§  2. Wymiar zwolnienia wynosi:

1) 2 dni robocze – w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia;

2) 3 dni robocze – w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia, także w przypadku jego skrócenia na podstawie art. 361 § 1.
Warto zwrócić uwagę na skrócenie wypowiedzenia na podstawie art. 361 § 1.:
Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartej na czas określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Kiedy pracownik nie otrzyma „urlopu” na poszukiwanie pracy?

Należy jednocześnie pamiętać, że w niektórych sytuacjach pracownikowi nie przysługują dodatkowe dni wolne na szukanie pracy. Nie otrzyma ich np. osoba, która sama zwolni się z firmy – to pracodawca musi wypowiedzieć umowę. Druga sytuacja dotyczy pracowników, których okres wypowiedzenia jest krótszy niż dwa tygodnie – może tak się niekiedy zdarzyć np. w przypadku umów na czas określony, umów na zastępstwo czy umów na okres próbny.