Sprawdźcie swoje konta – ruszyły pierwsze wypłaty dodatku solidarnościowego

Praca Dołącz do dyskusji (42)
Sprawdźcie swoje konta – ruszyły pierwsze wypłaty dodatku solidarnościowego

Ruszyły wypłaty dodatku solidarnościowego. Żeby znaleźć się w gronie osób, które otrzymały pomoc należy się spieszyć. Wnioski za czerwiec można składać jeszcze tylko przez 5 dni.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że zrealizował pierwsze wypłaty dodatku solidarnościowego

20 milionów złotych trafiło do pierwszych 17 tysięcy wnioskujących o wypłaty dodatku solidarnościowego. Jak przekazała prezes Zakładu Gertruda Uścińska wymagało to ogromnego wysiłku ze strony pracowników ZUS. Rzeczywiście tempo realizacji wypłat budzi podziw, ponieważ wniosek o dodatek solidarnościowy można składać dopiero od 3 dni, tj. od 22 czerwca 2020 r. Osobami uprawnionymi do dodatku są pracownicy, którzy stracili pracę po 15 marca 2020 r. Nie ma znaczenia, czy utrata pracy nastąpiła w wyniku rozwiązania umowy lub jej wygaśnięcia. Utrata pracy musi mieć związek z epidemią COVID-19. Dodatkowym warunkiem uprawniającym do świadczenia jest podleganie przez co najmniej 60 dni w 2020 roku ubezpieczeniu społecznemu z tytułu umowy o pracę. Osoby, które spełniają te wymogi mogą wnioskować o 1 400 zł miesięcznie. Dodatek solidarnościowy można pobrać maksymalnie trzykrotnie.

Najwcześniej można otrzymać go za miesiąc, za który osoba złożyła wniosek, tj. jeżeli wniosek został złożony w czerwcu, to dodatek przysługuje od czerwca. Nie ma znaczenia, że osoba wnioskująca mogła stracić pracę w kwietniu lub maju. O wypłaty z tytułu dodatku solidarnościowego mogą starać się również osoby już zarejestrowane jako bezrobotni. W takiej sytuacji jednak należy się liczyć z tym, że Urząd Pracy zawiesi wypłatę zasiłku dla bezrobotnych. Zawieszenie będzie odpowiadać okresowi pobierania dodatku solidarnościowego.  Jeżeli jednak w miesiącu, za który przysługuje dodatek solidarnościowy osoba pobrała już zasiłek dla bezrobotnych, to kwota dodatku zostanie pomniejszona o kwotę zasiłku. Ponadto za okres wypłaty dodatku solidarnościowego nie przysługuje prawo do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego. Co ważne, za osobę, która pobiera dodatek solidarnościowy opłacana jest składka emerytalna i rentowa oraz zdrowotna. Płatnikiem w takiej sytuacji jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na szczęście naliczone składki nie pomniejszają kwoty dodatku, ponieważ finansuje je budżet państwa.

Żeby znaleźć się w gronie osób, które otrzymają wypłaty z tytułu dodatku solidarnościowego należy się spieszyć

Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE). O przyznanie dodatku solidarnościowego można wnioskować tylko do 31 sierpnia 2020 r. Wtedy upłynie trzymiesięczny okres na jaki można otrzymać dodatek. Oznacza to, że jeżeli chcesz skorzystać z dodatku solidarnościowego jeszcze w czerwcu, to zostało tylko 5 dni na złożenie wniosku. Jeżeli wniosek zostanie złożony w lipcu, to dodatek solidarnościowy zostanie przyznany tylko za dwa miesiące – lipiec i sierpień. Na naszych łamach krok po kroku omówiliśmy  jak złożyć wniosek o dodatek solidarnościowy.

Wypłata dodatku solidarnościowego nastąpi po 7 dniach od wyjaśnienia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostatnich okoliczności niezbędnych do wypłaty.