Mandat możesz dostać nie tylko od policji czy straży miejskiej, ale też… od straży pożarnej i granicznej

Moto Prawo Dołącz do dyskusji (245)
Mandat możesz dostać nie tylko od policji czy straży miejskiej, ale też… od straży pożarnej i granicznej

Mandaty na ogół kojarzy się z działaniem policji, są jednak również inne służby, które mogą je wystawiać. Wbrew pozorom ich uprawnienia są dość szerokie i w niektórych sytuacjach możemy się bardzo zdziwić. Za co możemy dostać mandat od straży miejskiej, granicznej i pożarnej?

Za co możemy dostać mandat od straży miejskiej?

Straż miejska ma ze wszystkich wymienionych wyżej służb zdecydowanie najszersze uprawnienia. Z założenia jest organizacją stojącą na straży porządku publicznego. W zakresie jej kompetencji mieści się również kontrola ruchu drogowego. Realizując te zadania, straż miejska może prowadzić postępowanie mandatowe, czyli mówiąc najprościej – wystawiać mandaty.

Najczęstszą sytuacją, w której dochodzi do wystawienia mandatu przez straż miejską, jest złe lub niewłaściwe parkowanie. Oprócz wykroczeń w ruchu drogowym jest cały szereg wykroczeń przeciwko porządkowi publicznemu, które również grożą mandatem. Wśród najpopularniejszych możemy znaleźć m.in. picie alkoholu w miejscu publicznym, mandat za nieumieszczenie numeru domu na budynku albo umieszczanie ulotek za szybą samochodu czy zakłócanie spokoju w miejscu publicznym.

Straż miejska nie może natomiast badać trzeźwości kierowcy i zatrzymywać prawo jazdy.

Za co możemy dostać mandat od straży granicznej?

Straż graniczna jest mało popularna w skali kraju i raczej nie spotkamy jej zbyt często na drogach. Są jednak miejsca, gdzie kontrola straży granicznej jest dość częsta – są to strefy przygraniczne. W szczególności chodzi o granice z krajami spoza Unii Europejskiej. Straż graniczna wykonuje tam na ogół kontrolę drogową o wymiarze zbliżonym do policji, mając bardzo podobne uprawnienia. Może więc nakładać mandaty na kierowców pojazdów. Straż graniczna została natomiast pozbawiona możliwości kontroli szybkości i trzeźwości. Jeżeli więc funkcjonariusze stwierdzą, że zatrzymany przez nich kierowca jest pijany, będą musieli wezwać policję.

Za co możemy dostać mandat od straży pożarnej?

Kwestia nakładania mandatów przez straż pożarną jest dużo prostsza i nie tak rozbudowana jak w poprzednich przypadkach. Przede wszystkim nie każdy funkcjonariusz straży pożarnej jest uprawniony do nałożenia mandatu. Może to zrobić strażak uprawniony przez właściwego komendanta do wykonywania czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Nałożenie mandatu może mieć miejsce tylko podczas działań kontrolno-rozpoznawczych. Popełnione wykroczenie może być związane tylko z ochroną przeciwpożarową. Karane mandatem wykroczenia mogą dotyczyć: czynu zabronionego, zaniedbania obowiązków właściciela budynku w zakresie ochrony przeciwpożarowej, uniemożliwienia lub utrudniania prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych i niedopełnienia obowiązków na wypadek powstania pożaru.