Zakaz parkowania na chodnikach. Ministerstwo wyjaśnia, co ze zmianą przepisów

Moto Dołącz do dyskusji
Zakaz parkowania na chodnikach. Ministerstwo wyjaśnia, co ze zmianą przepisów

Kilka dni temu pojawiła się informacja, że niedługo może zacząć obowiązywać zakaz parkowania na chodnikach. Wszystko przez to, że 21 września zmieni się legalna definicja chodnika. Teraz Ministerstwo Infrastruktury odniosło się do tych informacji. 

Zakaz parkowania na chodnikach. Ministerstwo komentuje

Zamieszanie wywołał projekt ustawy o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw, który opublikowano 23 sierpnia. Zgodnie z projektowanymi przepisami, zaktualizowana zostanie np. definicja chodnika. Od 21 września chodnikiem miałaby być „część drogi dla pieszych przeznaczona wyłącznie do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch”. Należy tu zwrócić uwagę na sformułowanie „wyłącznie do ruchu pieszych”, sugerujące, że w takim razie równolegle zacząłby obowiązywać zakaz parkowania na chodnikach – i to zarówno dla kierowców samochodów jak i rowerzystów.

Wiadomo było jednak, że jednocześnie nadal w obiegu prawnym będą znajdować się przepisy dotyczące zatrzymywania się samochodu przy chodniku; to miałoby wskazywać na to, że parkowanie na chodniku jednak będzie możliwe. Obecnie dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t pod warunkiem, że na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju, a kierowca zostawia pieszym odpowiednio dużo miejsca (minimum 1,5 metra).

Z drugiej strony na nowy zakaz miał wskazywać chociażby fakt, że jednocześnie razem z nową definicją chodnika miałoby wejść w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. Dzięki niemu miałoby być możliwe budowanie węższych chodników niż do tej pory – co jak najbardziej miałoby sens w obliczu wprowadzenia nowego zakazu.

Ostatecznie całą sprawę zdecydowało się skomentować Ministerstwo Infrastruktury. I stawia sprawę jasno – zakaz parkowania na chodnikach nie wejdzie w życie.

Zmiany mają na celu poprawę bezpieczeństwa, ale żadne ograniczenia nie będą wprowadzane

Jak twierdzi ministerstwo, zbliżająca się zmiana przepisów w żaden sposób nie zmienia kwestii zatrzymania lub postoju pojazdu na drodze dla pieszych. Jedynym celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i wymuszenie presji na zarządcach dróg, by dążyli do takiego projektowania dróg i zatwierdzania projektów organizacji ruchu, które zwiększą bezpieczeństwo poruszania się wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Nie zmienia to jednak faktu, że parkowanie na chodnikach – w sposób niezgodny z przepisami, bez pozostawiania pieszym odpowiedniego miejsca do przemieszczania się – jest obecnie plagą wśród kierowców. Być moża zatem, skoro temat parkowania i tak został już nagłośniony, rządzący powinni zastanowić się, jak rozwiązać ten problem, zwłaszcza, że dyskusja już się rozpoczęła.