Państwo dopłaci do zakupu mieszkania. Chętni otrzymają pieniądze na konto

Finanse Nieruchomości Dołącz do dyskusji
Państwo dopłaci do zakupu mieszkania. Chętni otrzymają pieniądze na konto

O ile Bezpiecznemu Kredytowi media i eksperci poświęcają mnóstwo uwagi, o tyle nie można tego samego powiedzieć o innym rozwiązaniu przewidzianym w ramach programu Pierwsze Mieszkanie. Mowa o Koncie Mieszkaniowym. A rozwiązanie wydaje się być przecież całkiem atrakcyjne – państwo dopłaci do zakupu mieszkania, dorzucając na konto Premię Mieszkaniową. Warunek jest jednak taki, że beneficjenci będą musieli na to konto wpłacać określone kwoty.

Państwo dopłaci do zakupu mieszkania. Już wkrótce będzie można założyć Konto Mieszkaniowe

Program Pierwsze Mieszkanie ma wejść w życie już w lipcu. W jego ramach wdrożone mają zostać dwa rozwiązania. Pierwszym z nich jest wywołujący ogromne emocje Bezpieczny Kredyt 2 proc. Drugim, nieco zapomnianym – Konto Mieszkaniowe. Konto ma być rozwiązaniem atrakcyjnym dla tych osób, które nie mają jeszcze własnej nieruchomości, ale odkładają już (lub wkrótce zaczną odkładać) pieniądze na ten cel.

Kto będzie mógł założyć Konto Mieszkaniowe? Podobnie jak w przypadku Bezpiecznego Kredytu – osoby, które nie posiadają (i nie posiadały w przeszłości) tytułu własności do mieszkania czy domu jednorodzinnego. Oprócz tego potencjalnemu beneficjentowi nie może też przysługiwać spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego (ani teraz, ani w przeszłości). Ponadto dla takiej osoby nie może być prowadzone (i nie mogło być prowadzone wcześniej) inne konto czy lokata działająca na podobnych zasadach (chyba, że premia mieszkaniowa nie została wypłacona, a konto zamknięto przed ukończeniem przez beneficjenta 18 lat). Obowiązuje też kryterium wieku – konto będzie mogła prowadzić osoba, która skończyła 13 lat, ale która nie ukończyła jednocześnie 45 lat.

Od podanych wyżej warunków będą obowiązywać pewne wyjątki. Na przykład Konto Mieszkaniowe będą mogły prowadzić osoby, które miały/mają tytuł własności do nieruchomości lub spółdzielcze prawo do lokalu/domu, o ile powierzchnia takiej nieruchomości nie przekracza określonej powierzchni (50 mkw. w przypadku zamieszkiwania z dwojgiem dzieci, 75 z trojgiem, 90 z czworgiem). Dodatkowo jeśli beneficjent w czasie prowadzenia Konta otrzyma nieruchomość w spadku, nadal będzie mógł oszczędzać środki w ramach Konta Mieszkaniowego.

Premia Mieszkaniowa pod pewnymi warunkami

Państwo dopłaci do zakupu mieszkania w ramach tzw. Premii Mieszkaniowej. Aby tak się jednak stało, trzeba będzie spełnić kolejne warunki.

Po pierwsze – Konto trzeba otworzyć i prowadzić przez co najmniej trzy lata (maksymalnie będzie można oszczędzać przez 10 lat). Po drugie – posiadacz Konta Mieszkaniowego będzie musiał je regularnie zasilać wpłatami w wysokości od 500 zł (minimalna wpłata) do 2000 zł (maksymalnie) miesięcznie. W każdym roku posiadacz Konta może zrobić sobie jednomiesięczne wakacje od oszczędzania.

Ile będzie można zyskać? Jeśli chodzi o wysokość oprocentowania, to środki będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej; jednocześnie wysokość oprocentowania nie będzie mogła być niższa niż 75 proc. oprocentowania, jakie na rachunku oszczędnościowym dla nowych klientów mógłby otrzymać obecny klient banku. Ważna jest jednak również Premia Mieszkaniowa od państwa – przyznawana co roku, obliczana na podstawie średniorocznego wskaźnika inflacji lub średniej arytmetycznej ceny metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. W każdym roku ma być wybierany wskaźnik korzystniejszy dla oszczędzających.

Oczywiście, jak łatwo się domyślić, środki gromadzone na koncie (razem z odsetkami i premią) będzie można wypłacić i wykorzystać wyłącznie na własne cele mieszkaniowe. Premia Mieszkaniowa i odsetki może nie robią wprawdzie takiego wrażenia jak dopłaty do Bezpiecznego Kredytu, jednak dla osób, które i tak odkładają pieniądze na mieszkanie, Konto Mieszkaniowe może być całkiem atrakcyjną opcją. Istotne jest również to, że odsetki od oszczędności na Koncie Mieszkaniowym są zwolnione z podatku Belki.