Pomoc w spłacie kredytu z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców da ci nawet 22 tys. zł oszczędności

Finanse Nieruchomości Dołącz do dyskusji
Pomoc w spłacie kredytu z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców da ci nawet 22 tys. zł oszczędności

Dotacja z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców zapewniają pomoc w spłacie kredytu hipotecznego. Oczywiście obwarowane jest to pewnymi warunkami, ale i tak warto się mu przyjrzeć. Ostatecznie oprócz realnego wsparcia w spłacie kredytu, możemy zyskać umorzenie ostatnich rat, co przełoży się na zaoszczędzenie gotówki.

Pomoc w spłacie kredytu hipotecznego z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest pomocą dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej i nie radzą sobie ze spłatą rat kredytu mieszkaniowego. Polega na udzieleniu nieoprocentowanej pożyczki, która ma pokryć raty kredyt. Pomoc można otrzymywać przez maksymalnie 36 miesięcy lub do maksymalnej kwoty 72 tys. zł.

Kto może dostać dotację z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby, które posiadają kredyt oraz te, które sprzedały dom lub mieszanie, ale z uzyskanej kwoty nie spłaciły w całości pozostałego kredytu otrzymanego na ich zakup. Nie są to jednak jedyne wymagania. Osoby, które chcą skorzystać z pomocy, mogą mieć tylko jedną nieruchomość oraz określoną sytuację finansową. Pomoc skierowana jest do osób, które w dniu złożenia wniosku są bezrobotne (albo jeden z kredytobiorców jest bezrobotny) lub tych, których miesięczna rata kredytu przekracza 50 procent dochodów osiąganych miesięcznie przez ich gospodarstwo domowe. Z pomocy mogą skorzystać także osoby, u których dochód miesięczny w gospodarstwie domowym pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza 1552 zł (dla gospodarstw jednoosobowych) albo 1200 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych.

Na czym dokładnie polega pomoc w spłacie kredytu?

Uzyskana z Funduszu pomoc polega na comiesięcznych wypłatach określonej kwoty. Maksymalnie może być to 2 tys. zł. Pieniądze otrzymuje bank, który udzielił kredytu i przeznacza je na spłatę naszego zobowiązania. Po zakończeniu 36-miesięcznego okresu kredytobiorca będzie musiał spłacić otrzymane wsparcie. Spłaty rozpoczną się jednak dopiero po upływie 2 lat od ostatniej wypłaty. Spłata udzielonego wsparcia podzielona jest na 144 równych i nieoprocentowanych rat. Po spłacie 100 rat bez opóźnień kredytobiorca może ubiegać się o umorzenie pozostałej kwoty. Skutkuje to otrzymaniem realnego wsparcia w wysokości nawet 22 tys. zł.

Trochę inaczej wygląda wsparcie udzielane osobom, które sprzedały dom lub mieszkanie, a uzyskana kwota nie pozwoliła im na pokrycie całego zobowiązania. Mogą one otrzymać zwrotną pożyczkę na pokrycie zadłużenia pozostałego po sprzedaży kredytowanej nieruchomości, maksymalnie wynoszącą 72 tys. zł. Kwota ta jest wypłacana w całości na rachunek banku, który udzielił kredytu. A następnie spłacana w ratach na takich samych zasadach jak w przypadku spłaty pomocy dla kredytobiorców.

Chcąc wnioskować o wsparcie, należy udać się do banku, który udzielił nam kredytu. Jest on pośrednikiem i nie podejmuje decyzji o tym, kto może złożyć taki wniosek. Decyzja o otrzymaniu wsparcia również jest niezależna od banku. Jedynym kryterium jego otrzymania jest spełnienie wymogów określonych przez ustawę.