Przypominamy, że dziś upływa termin zapłaty ZUS dla działalności gospodarczej bez pracowników

Firma Podatki dołącz do dyskusji (25) 10.07.2019
Przypominamy, że dziś upływa termin zapłaty ZUS dla działalności gospodarczej bez pracowników

Udostępnij

Edyta Wara-Wąsowska

Do 10. dnia każdego miesiąca osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą i płacą ZUS wyłącznie za siebie, muszą opłacić składkę ZUS za dany miesiąc. Dodatkowo płatnik składek jest jednocześnie zobowiązany do przesłania w tym samym terminie deklaracji rozliczeniowej (ZUS DRA) – oprócz przypadku, gdy płaci składkę wyłącznie za siebie i jest to składka od najniższej możliwej podstawy.

Terminy opłacania składek ZUS

Ustawodawca przewidział różne terminy opłacania składek ZUS. Ostatecznie płatników składek podzielono na trzy grupy – jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe (płatnicy należący do tej grupy są zobowiązani do opłacenia składek do 5. dnia każdego miesiąca), osoby fizyczne, które płacą składkę tylko za siebie (do 10. dnia każdego miesiąca) oraz pozostałych płatników (oni są zobowiązani do opłacenia składki ZUS do 15.dnia każdego miesiąca).

Co oprócz samego opłacenia składki?

Przedsiębiorca musi pamiętać, że samo opłacenie składki ZUS jeszcze nie można uznać za dopełnienie powinności wobec Zakładu. Płatnicy (w tym także i osoby fizyczne płacące składki tylko za siebie) są ponadto zobowiązani do złożenia w tym samym terminie deklaracji ZUS DRA, czyli po prostu deklaracji rozliczeniowej. Są jednak pewne wyjątki od tej zasady. Deklaracją ZUS DRA nie muszą przejmować się przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którzy opłacają ZUS według minimalnych stawek. Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na opłacanie składek w najniższym możliwym wymiarze, musi jedynie pamiętać o tym, by przy pierwszym opłacaniu składek wysłać deklarację ZUS DRA. Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników są z kolei zobowiązani do comiesięcznego przesyłania ZUS DRA.

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą nie są ponadto zobowiązane, w przeciwieństwie do przedsiębiorców zatrudniających pracowników, do składania raportów imiennych. Można wyróżnić trzy deklaracje imienne: ZUS RCA, ZUS RZA i ZUS RSA. ZUS RCA to raport imienny miesięczny – do rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i/lub świadczeń wypłaconych za osoby ubezpieczone. ZUS RZA – do rozliczenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za pracowników, którzy mają inny tytuł do do ubezpieczeń społecznych. Z kolei ZUS RSA to raport imienny miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek – do wykazania wypłaconych świadczeń oraz przerw w opłacaniu składek za pracowników.