ZUS ma świetne wieści dla przedsiębiorców. Skorzystanie z ulgi możliwe nawet po zawieszeniu działalności

Firma Dołącz do dyskusji
ZUS ma świetne wieści dla przedsiębiorców. Skorzystanie z ulgi możliwe nawet po zawieszeniu działalności

ZUS wydał interpretację indywidualną, z której wynika, że nawet po wcześniejszym zawieszeniu działalności przedsiębiorca będzie mieć prawo do skorzystania z ulgi na start w przypadku założenia nowej działalności – choć pod jednym warunkiem. 

Ulga na start po zawieszeniu działalności

Jeden z przedsiębiorców postanowił zwrócić się do ZUS o interpretację indywidualną. Jak wytłumaczył, od września 2017 r. jego działalność jest zawieszona, jednak w październiku 2020 r. sprzedał środek trwały. Jego zdaniem jednak nie powoduje to konieczności odwieszenia działalności – i tym samym konieczności płacenia składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Dodatkowo po upływie 61 miesięcy od zawieszenia działalności gospodarczej (w październiku 2022 r.) ma zamiar uruchomić ponownie swoją działalność – i skorzystać z ulgi na start, a po niej – z ulgi preferencyjnej. Jego zdaniem nie ma ku temu przeciwwskazań.

Przedsiębiorca dodał jednocześnie, że w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadził działalności gospodarczej, nie był twórcą ani artystą, nie prowadził działalności w zakresie wolnego zawodu, nie był wspólnikiem jednoosobowej spółki z.o.o., spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej czy akcjonariuszem PSA, a ponadto nie prowadził też publicznej/niepublicznej szkoły (ani żadnej innej formy wychowania przedszkolnego, placówki czy zespołu) oraz nie wykonywał działalności na rzecz byłego pracodawcy.

Co istotne, ZUS, w interpretacji z 27 września 2022 r., przychylił się do rozumowania przedsiębiorcy.

Sprzedaż środka trwałego nie wpływa na zawieszenie działalności

Po pierwsze, Zakład przyznał, że sprzedaż środka trwałego w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej nie ma wpływu na obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. Jak przypomina ZUS, zgodnie z art. 25 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo przedsiębiorców, w okresie zawieszenia działalności można zbywać własne środki trwałe i wyposażenie. Tym samym przedsiębiorca postąpił zgodnie z prawem.

Możliwa i ulga na start, i preferencyjne składki ZUS

Zakład przychylił się także do twierdzenia, że przedsiębiorca będzie mógł po wznowieniu swojej działalności skorzystać zarówno z ulgi na start, jak i preferencyjnych składek ZUS. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców,

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Ponadto ZUS przyznał też, że nie istnieją przesłanki uniemożliwiające później przedsiębiorcy skorzystanie z preferencyjnych składek ZUS, ponieważ przedsiębiorca sam zaznaczył, że w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie wykonywał działań (m.in. nie wykonywał działalności na rzecz byłego pracodawcy itd.), które mogłyby go tej możliwości pozbawić.