Pracownik-żołnierz WOT może liczyć na pewne przywileje. W przeciwieństwie do jego pracodawcy

Państwo Praca Dołącz do dyskusji (28)
Pracownik-żołnierz WOT może liczyć na pewne przywileje. W przeciwieństwie do jego pracodawcy

Obecnie obowiązuje regulacje powodują, że za funkcjonowanie Wojsk Obrony Terytorialnej de facto płacą pracodawcy. Znane są też przypadki, gdy wojsko odmawia pracodawcom wypłaty pieniędzy uzależniając odszkodowanie od upływającego terminu zawartego w karcie powołania żołnierza, a tym samym uzyskania przez niego statusu żołnierza rezerwy. Na jakie przywileje może liczyć pracownik-żołnierz WOT?

Początkowo Wojska Obrony Terytorialnej były odbierane wyłącznie w kategoriach dziwnego kaprysu ówczesnego ministra obrony terytorialnej. Formacja, którą prześmiewczo nazywano szwadronami Macierewicza tworzy obecnie obok Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej, Sił Powietrznych oraz Wojsk Specjalnych jeden z pięciu rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. W odróżnieniu jednak od wskazanych powyżej służba w WOT łączona może być z normalną pracą.

Co więcej, terytorialsi stanowią coraz liczniejszą grupę pracowników, która wraz z rozwojem formacji wciąż się powiększa. W materiałach promujących tę jednostkę możemy znaleźć informację, że są zadowoleni z faktu, iż potencjalni pracownicy służą również w WOT. Przynależność do WOT opisywana jest jako inwestycja w rozwój osobisty żołnierzy. Formacja umożliwia bowiem realizacje kursów i szkoleń, które mogą być również przydatne w pracy zawodowej. Właśnie stosunek pracy, którego stroną jest pracownik/żołnierz WOT, postaramy się omówić.

Żołnierz WOT – pracownik a pracodawca

Warto podkreślić, że pracodawców obowiązują szczególnie ograniczenia w zakresie dotyczącym pracowników odbywających czynną służbę wojskową (a więc także służbę w WOT). W pierwszej kolejności – zakaz rozwiązania umowy z takim pracownikiem. Okres, w którym pracodawca nie może rozwiązać stosunku pracy trwa od momentu doręczenia pracownikowi karty powołania do służby do momentu jej odbycia. Pracodawca będzie mógł skutecznie zakończyć taki stosunek pracy tylko w drodze postępowania dyscyplinarnego, w którym wykaże winę pracownika, a także w razie upadłości lub likwidacji zakładu pracy.

Ustawodawca przewidział szczególne przywileje dla terytorialsów. Pracownik-żołnierz w dniu powołania do służby czynnej jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na okres próbny, a okres ten upływa już po tym dniu, wówczas umowa uznana zostanie za umowę o pracę na czas nieokreślony.

Równocześnie, pracodawca może ubiegać się o zwrot wydatków z tytułu zatrudnienia nowego pracownika na zastępstwo pracownika – żołnierza WOT, a także powierzenia tego zastępstwa innemu pracownikowi, który jest zatrudniany u tego pracodawcy.

Urlop pracownika-żołnierza WOT

Szkolenia dla żołnierzy wojsk obrony terytorialnej odbywają się zazwyczaj w weekendy, tak by zminimalizować niedogodności związane z nieobecnością pracownika w pracy. Ponadto, w chwili powołania do terytorialnej służby wojskowej, ochotnik odbywa szkolenie, które może być realizowane w formie ciągłego szkolenia. Wówczas pracodawca udziela pracownikowi urlopu bezpłatnego. Urlop obowiązuje przez okres trwania szkolenia z zachowaniem wszystkich uprawnień, które wynikają ze stosunku pracy z wyjątkiem wynagrodzenia. Warto podkreślić, że okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze – także urlop.

Wczoraj, 8 listopada 2021 roku żołnierze WOT z trzech województw zostali poinformowani, aby by pozostać w gotowości. Mają być gotowi do natychmiastowego stawiennictwa. Jest to konieczność stawiennictwa przez żołnierzy we wskazanym terminie oraz miejscu. W tym czasie ich pracodawcy mają obowiązek zwolnić pracowników z obowiązku pracy.