Sam wniosek nie wystarczy, by skorzystać ze zwolnienia z ZUS za listopad. Potrzebny jest jeszcze jeden dokument

Firma dołącz do dyskusji (18) 16.12.2020
Sam wniosek nie wystarczy, by skorzystać ze zwolnienia z ZUS za listopad. Potrzebny jest jeszcze jeden dokument

Edyta Wara-Wąsowska

Wielu przedsiębiorców ubiegających się wcześniej o zwolnienie ze składek ZUS było tak skupionych na złożeniu wniosku, że zdarzało się, że nie składali za to innego dokumentu. A jego dostarczenie jest bardzo często niezbędne, by uzyskać umorzenie składek. Co muszą zrobić przedsiębiorcy, by móc ubiegać się o zwolnienie ze składek ZUS za listopad?

Zwolnienie z ZUS za listopad – potrzebna deklaracja rozliczeniowa

Prezydent podpisał tarczę antykryzysową 6.0 – dzięki temu przedsiębiorcy z odpowiednim kodem PKD i spełniający pozostałe warunki opisane w tarczy będą mogli ubiegać się o zwolnienie z ZUS za listopad. Zakład Ubezpieczeń Społecznych już teraz przypomina, że przedsiębiorcy powinni jednak pamiętać, że wniosek to nie wszystko. Część z nich – gdy ubiegała się o umorzenie składek na podstawie wcześniejszych tarcz – zapominała o złożeniu deklaracji rozliczeniowej. A bez deklaracji uzyskanie zwolnienia jest niemożliwe. Dokument należy złożyć najpóźniej do końca roku.

Co istotne – na złożenie samego wniosku przedsiębiorcy będą mieli znacznie więcej czasu. Jak podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS, wniosek o zwolnienie z ZUS za listopad można składać aż do końca stycznia 2021 r.

Część przedsiębiorców nie musi składać deklaracji

Warto jednocześnie pamiętać, że obowiązek złożenia deklaracji rozliczeniowej nie obejmuje wszystkich przedsiębiorców. Dokumentu nie muszą składać m.in. osoby odprowadzające składki wyłącznie za siebie – lub za siebie i osoby współpracujące. Pod warunkiem jednak, że w ostatnio złożonych dokumentach do podstawy wymiaru składek została zadeklarowana kwota w wysokości najniższej podstawy wymiaru składek obowiązującej danego przedsiębiorcę lub osobę współpracującą. Należy przy tym pamiętać, że najniższa podstawa wymiaru składek to odpowiednio 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia (podczas pierwszych 24 miesięcy prowadzenia działalności) lub 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Co jednak istotne, deklaracji rozliczeniowej nie muszą składać też przedsiębiorcy, którzy korzystają z tzw. małego ZUS-u plus, gdzie składkę ustala się indywidualnie. O złożenie deklaracji nie muszą martwić się też emeryci i renciści, którzy pobierają świadczenie, ale jednocześnie prowadzą DG – o ile w ostatniej deklaracji rozliczeniowej podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie była niższa niż kwota pensji minimalnej.

Zwolnienie z ZUS za listopad: dla kogo?

Pierwszym warunkiem, który musi spełnić przedsiębiorca, by ubiegać się o zwolnienie z ZUS dla listopad, to odpowiedni kod PKD. Wykaz kodów uprawniających do skorzystania z pomocy warto sprawdzić bezpośrednio w ustawie. To jednak nie wszystko. Przedsiębiorca musiał prowadzić działalność na dzień 30 września 2020 r. i być zgłoszony jako płatnik składek do 30 czerwca 2020. Oprócz tego musiał też zaistnieć spadek przychodów w listopadzie 2020 – o co najmniej 40 proc. w porównaniu do listopada 2019 r.