Nowy podmiot zajmie się pozyskiwaniem broni i wyposażenia wojskowego dla Sił Zbrojnych RP. „Mamy do czynienia z realnym zagrożeniem”

Państwo Dołącz do dyskusji (9)
Nowy podmiot zajmie się pozyskiwaniem broni i wyposażenia wojskowego dla Sił Zbrojnych RP. „Mamy do czynienia z realnym zagrożeniem”

Jest już przygotowany projekt ustawy o powołaniu Agencji Uzbrojenia, która miałaby w przyszłości zająć się całym procesem pozyskiwania sprzętu dla Wojska Polskiego oraz być jedynym ośrodkiem decyzyjnym. Obecnie kompetencje, zdaniem rządzących, są zbyt rozproszone.

Procesy modernizacji i kupowania sprzętu są długotrwałe i skomplikowane. Przyczyną jest zaangażowanie zbyt wiele podmiotów. W konsekwencji następuje przerzucanie się odpowiedzialnością oraz występuje problem z decyzyjnością. Tym samym proces nie jest efektywny.

Tak przynajmniej uważa minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. O planach rządu poinformował 22 września w Warszawie na konferencji Defence24 Day, poświęconej strategicznym aspektom obronności państwa w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Głównym założeniem reformy systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego ma być konsolidacja rozproszonych po resorcie obrony narodowej i podmiotach mu podległych zadań. Tak, aby jak najwięcej kompetencji skupić w jednym ośrodku decyzyjnym.

Agencja Uzbrojenia powstanie w wyniku połączenia kilku instytucji. W jej struktury wejdą w całości Inspektorat Uzbrojenia, Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych oraz Biuro ds. Umów Offsetowych. Agencja przejmie także część kompetencji Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, Agencji Mienia Wojskowego, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i Departamentu Polityki.

Niezbędna ponoć jest także zmiana procedury zakupów na rzecz Wojska Polskiego. Obecnie obowiązująca została skrojona dla potrzeb modernizacji w wysokości 2 mld zł. A dziś budżet modernizacyjny zarówno Inspektoratu Uzbrojenia jak i Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych jest dziesięciokrotnie większy. Z tego względu system jest niewydolny.

Agencja Uzbrojenia: jakie będą jej kompetencje?

Zgodnie z nowymi założeniami Agencja Uzbrojenia będzie zaangażowana w cały proces nabywania sprzętu wojskowego. Począwszy od identyfikacji produktów spełniających wymagania operacyjne, poprzez przeprowadzenie postępowania przetargowego, negocjacje i zawieranie umów, nadzór nad jakością i użytkowaniem, promocję polskiego sprzętu wojskowego na rynkach zagranicznych, aż do wycofywania go z użycia. Agencja Uzbrojenia będzie szczegółowo weryfikować potrzeby dla wojska i urealniać wymagania. Głównym jej celem ma być wyposażenie wojska w nowoczesny sprzęt przy jednoczesnym racjonalnym i gospodarnym wydawaniu pieniędzy.

Minister na wspomnianej konferencji poddał pod dyskusję, czy Polska Grupa Zbrojeniowa powinna podlegać pod Ministerstwo Obrony Narodowej jak w ostatnich latach, czy jak od początku tego roku pod Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Szef MON podkreślił, że wszelkie zmiany w wojskowości są niezbędne, gdyż niewątpliwie mamy do czynienia z realnym zagrożeniem. Związane jest ono z odtwarzaniem się imperium rosyjskiego, czego następstwem jest agresywna polityka rosyjska.

– Wojsko Polskie stanowi podstawę i fundament, na którym zbudowany jest cały system bezpieczeństwa naszego państwa, dlatego musi być modernizowane – zwrócił uwagę szef MON.