Rekordowa waloryzacja kont ZUS. Dobre wieści dla 26 milionów Polaków

Państwo Podatki Dołącz do dyskusji
Rekordowa waloryzacja kont ZUS. Dobre wieści dla 26 milionów Polaków

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił rekordową waloryzację kont i subkont ubezpieczonych, co wpłynęło na zwiększenie stanu tychże o 521,7 miliardów złotych. To znaczący wzrost w porównaniu z zeszłoroczną waloryzacją, która wyniosła około 45 miliardów złotych. Prezes ZUS, Zbigniew Derdziuk, podkreślił, że dzięki zaangażowaniu pracowników oraz nowoczesnym technologiom, proces ten przeprowadzono sprawnie i szybko, co jest istotne dla blisko 26 milionów osób objętych ubezpieczeniem.

Coroczna waloryzacja, realizowana w czerwcu, ma na celu skompensowanie inflacji oraz innych procesów gospodarczych, wpływających na zgromadzone składki. Stan konta emerytalnego jest podstawą do obliczenia wysokości przyszłej emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego. W tym roku waloryzacja uwzględniła składki na ubezpieczenie emerytalne, kapitał początkowy oraz środki na subkoncie zapisane na dzień 31 stycznia 2023 r. Wskaźnik waloryzacji dla składek emerytalnych i kapitału początkowego wyniósł 11,487%, a dla środków na subkoncie 10,991%.

Przykładowo, osoba, która zgromadziła na swoim koncie 450 tysięcy złotych, zyskała dzięki waloryzacji dodatkowe 66,9 tysięcy złotych. Osoba z saldem 850 tysięcy złotych otrzymała 126,4 tysięcy złotych więcej. Taki wzrost bezpośrednio przekłada się na wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych. Prezes Derdziuk wyjaśnił, że dla osoby w wieku 60 lat, która ma zgromadzone 450 tysięcy złotych, emerytura może wzrosnąć o ponad 250 złotych miesięcznie. Dla osoby mającej 850 tysięcy złotych, świadczenia mogą być wyższe o 480-580 złotych miesięcznie.

Inflacyjna waloryzacja świadczeń

Waloryzacja ma również długofalowe korzyści, szczególnie dla młodszych ubezpieczonych, którzy będą jeszcze przez wiele lat gromadzić kapitał emerytalny. Dzięki temu ich oszczędności będą utrzymywać realną wartość w obliczu inflacji i innych czynników gospodarczych.

Nowe dane z waloryzacji będą dostępne na Platformie Usług Elektronicznych ZUS już w czerwcu. Ponadto, każda osoba ubezpieczona otrzyma informację o stanie swojego konta według stanu na 31 grudnia 2023 r. Informacje te zostaną przekazane wszystkim osobom urodzonym po 1948 roku, które były objęte ubezpieczeniami społecznymi i na ich koncie została zapisana choćby jedna składka.

Tegoroczna waloryzacja kont i subkont ZUS jest nie tylko rekordowa pod względem kwot, ale również znacząco wpływa na przyszłe emerytury milionów Polaków. To działanie ZUS-u pokazuje, jak istotne jest dbanie o zabezpieczenie emerytalne w kontekście dynamicznie zmieniającej się sytuacji gospodarczej.