Ważne informacje dla składających wnioski o wakacje kredytowe w PKO BP, ING Bank Śląski, Millennium Bank. Są różnice

Finanse Nieruchomości Prawo Dołącz do dyskusji
Ważne informacje dla składających wnioski o wakacje kredytowe w PKO BP, ING Bank Śląski, Millennium Bank. Są różnice

Wakacje kredytowe zaczynają się z chwilą doręczenia bankowi wniosku o zawieszenie wykonywania umowy. Upewnijcie się czy nie musicie dopilnować nie tylko dnia złożenia wniosku, ale i godziny.

Wakacje kredytowe

Każdy, kto zaciągnął złotowy kredyt hipoteczny przed 1 lipca 2022 roku z przeznaczeniem na własny cel mieszkaniowy może skorzystać z możliwości zawieszenie spłat rat. Dotyczy to jednego kredytu i pod warunkiem, że okres kredytowania kończy się po 31.12.2022 r. Wakacje kredytowe obejmują aż 8 miesięcy bez spłat kredytu. Cztery miesiące w tym roku i kolejne cztery w  przyszłym. Nic dziwnego, że w pierwszej dobie działania przepisów umożliwiających złożenie wniosku o zawieszenie spłat kredytu systemy bankowe nie wytrzymywały naporu klientów. Każdy chciał złożyć swój wniosek już pierwszego dnia. Wielu prawdopodobnie dlatego, że byli przekonani, że aby nie musieć spłacać sierpniowej raty, wniosek muszą złożyć do końca lipca.

Instrukcje bankowe

Wnioski można składać w oddziałach banków i przez Internet. W poradniku dla kredytobiorców Ministerstwo Finansów pisze: „Zachęcamy do składania wniosków nie później niż w dniu spłaty raty kapitałowo-odsetkowej (również w weekend przy wykorzystaniu bankowości elektronicznej)”. Największy polski bank, PKO BP, nie wprowadził tu żadnych dodatkowych wymagań w postaci godziny złożenia wniosku. Informuje, że można go złożyć przez 24 godziny, każdego dnia tygodnia w serwisie internetowym iPKO. Tak samo wygląda to w tej chwili w ING Banku Śląskim. „Żeby zawiesić ratę sierpniową, musisz złożyć wniosek najpóźniej w dniu płatności raty w sierpniu. Przykład: jeśli dniem płatności raty jest 5 sierpnia, to masz czas na złożenie wniosku do 5 sierpnia (włącznie)” instruuje bank.

Z kolei bank Pekao uprzedza klientów, że jeśli złożą wniosek przed dniem lub w dniu, w którym przypada płatność raty, to może się zdarzyć, że rata zostanie pobrana. „Potrzebujemy czasu na rozpatrzenie wniosku. W ciągu  kilku dni zwrócimy Tobie pobraną ratę” pisze bank.

Pilnuj terminu

Natomiast bank Credit Agricole informuje, że „wniosek o zawieszenie płatności raty musi zostać złożony przed datą płatności tej raty. Bank może zawiesić tylko tę ratę, której termin spłaty nie minął”. Jednocześnie bank zawiadamia, że aby umożliwić klientom złożenie wniosku o wakacje kredytowe nawet w dniu zapadalności raty, zmienił godziny realizacji autospłaty (red. automatyczna spłata) dla kredytów hipotecznych udzielonych w PLN. Kwotę spłaty pobiera w dniu płatności raty, na koniec dnia.

Bank Millennium prosi klientów, którzy chcą zawiesić spłatę, która przypada w dniu, w którym składają wniosek, aby zrobili to do godz. 19.00. Klienci neoBanku wniosek o zawieszenie spłaty muszą złożyć dzień przez płatnością danej raty do godziny 15.00. neoBank to nazwa handlowa Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego. Podaję tę informację, bo banki spółdzielcze są mniej elastyczne i wymagają złożenia wniosków dzień przed zapadalnością raty i to jeszcze do określonej godziny. Być może nie wszystkie. Będąc klientem takiego banku warto to sobie sprawdzić.

Kilku kredytobiorców. Czy coś to zmienia?

Różnie banki podchodzą też do sytuacji, w której stroną umowy jest więcej niż jeden kredytobiorca. PKO BP informuje, że wniosek o wakacje kredytowe składa jeden z kredytobiorców. Podobnie w Credit Agricole. Do złożenia wniosku nie potrzeba pełnomocnictwa pozostałych osób. W ING Banku Śląskim przeciwnie.”Musisz mieć pełnomocnictwo wszystkich współkredytobiorców, żeby złożyć wniosek o zawieszenie spłaty rat” – uprzedza bank. Z kolei Alior Bank w przypadku, gdy jest więcej niż jeden kredytobiorca oczekuje, by pozostali zaakceptowali wniosek. Dlatego po złożeniu wniosku bank będzie się kontaktował telefonicznie z pozostałymi kredytobiorcami, którzy nie złożyli podpisu na wniosku. Aby uzyskać ich akceptację na zawieszenie spłaty rat kredytu.

Widać z tego, że lepiej złożenia wniosku nie zostawiać sobie na ostatnią chwilę. Nawet jeśli chcemy wszystko załatwić drogą elektroniczną. Najbezpieczniej będzie to zrobić przynajmniej dzień przed zapadalnością raty, której nie chcemy już płacić.