Wynagrodzenie za pracę możesz otrzymać w gotówce, ale tylko, jeśli złożysz wniosek

Praca Dołącz do dyskusji (343)
Wynagrodzenie za pracę możesz otrzymać w gotówce, ale tylko, jeśli złożysz wniosek

Obecnie większość pracowników otrzymuje wynagrodzenie na wskazane przez siebie konto bankowe. Nie oznacza to jednak, że to jedyna możliwa forma wypłaty. Jeśli pracownik woli otrzymywać pensję w gotówce, może złożyć wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. 

Zasady wypłaty wynagrodzenia

Zgodnie z artykułem 86. Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek wypłacać wynagrodzenie w formie pieniężnej, w miejscu, terminie i czasie określonym w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy. Co więcej, zgodnie z artykułem 85. Kodeksu pracy wypłata ta powinna mieć miejsce co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie.

Warto przy tym zaznaczyć, że jeżeli wypłata dokonywana jest w formie przelewu na konto, przelew musi być wykonany w takim terminie, aby pieniądze pojawiły się na rachunku pracownika najpóźniej w dniu określonym jako termin zapłaty wynagrodzenia. W przypadku gdy dzień wypłaty wynagrodzenia jest natomiast dniem wolnym od pracy, powinno ono natomiast zostać wypłacone najpóźniej w dniu poprzednim.

Pracodawca ma także możliwość zmiany zasad wypłaty wynagrodzenia. Żeby jednak takie ustalenia były ważne, konieczne jest powiadomienie o nich wszystkich pracowników.  Natomiast niezależnie od sposobu wypłaty, gdy pracodawca nie płaci na czas, pracownik może więc podjąć odpowiednie kroki, w tym zawiadomić PIP czy złożyć pozew o zapłatę wynagrodzenia. Wypłata wynagrodzenia jest bowiem jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy.

Od 2019 roku co do zasady przelew na konto, a wypłata wynagrodzenia do rąk własnych tylko na wniosek

Do końca 2018 roku zasadą była wypłata wynagrodzenia do rąk własnych pracownika. Jeśli więc pracodawca chciał dokonywać wypłaty wynagrodzenia na przykład przelewem bankowym, musiał uzyskać zgodę pracownika lub zawrzeć takie postanowienie w układzie zbiorowym pracy.

W 2019 roku artykuł 86 §3 Kodeksu pracy jednak uległ zmianie. Podstawowym sposobem wypłaty wynagrodzenia stała się forma bezgotówkowa. Co do zasady więc pracodawca dokonuje przelewu na konto bankowe wskazane przez pracownika. Nie oznacza to jednak, że wypłata wynagrodzenia do rąk własnych nie jest możliwa. Pracownik musi jednak wówczas złożyć wniosek w formie papierowej lub elektronicznej.

Jak powinien wyglądać wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych?

Jeśli pracownik zdecyduje się złożyć wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych, pracodawca będzie musiał go zaakceptować. Nie ma możliwości, by odmówił przychylenia się do prośby pracownika i nakazał mu założenie konta bankowego. Taki wniosek pracownik może złożyć w dowolnym czasie. Co więcej, podczas zatrudnienia może zmieniać sposób preferowanej wypłaty wynagrodzenia, bo przepisy nie wprowadzają w tym zakresie ograniczeń.

Wypłata wynagrodzenia do rąk własnych dokonywana będzie na wniosek złożony w formie elektronicznej lub papierowej. Powinien on zawierać:

  • Dane pracownika;
  • Dane pracodawcy;
  • Miejscowość i datę;
  • Wniosek o wypłatę wynagrodzenia w gotówce;
  • Podpis pracownika.