Niektórzy przedsiębiorcy mogą być zmuszeni do zwrotu dotacji 5 tys. zł dla firm

Finanse Firma dołącz do dyskusji (24) 24.02.2021
Niektórzy przedsiębiorcy mogą być zmuszeni do zwrotu dotacji 5 tys. zł dla firm

Edyta Wara-Wąsowska

O dotację 5 tys. zł dla firm na obecnych zasadach przedsiębiorcy mogą ubiegać się do 31 marca. Niewykluczone, że możliwe będzie też ubieganie się o kolejną dotację – już na nowych zasadach. Niektórzy przedsiębiorcy mogą jednak zapominać, że w określonych sytuacjach konieczny będzie zwrot dotacji 5 tys. zł dla firm. 

Zwrot dotacji 5 tys. zł dla firm. Kiedy może okazać się konieczny?

Co do zasady przedsiębiorcy nie muszą oddawać dotacji 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców i małych firm. Są jednak sytuacje, w których ten zwrot może okazać się konieczny.

Po pierwsze – zwrot dotacji 5 tys. zł dla firm będzie konieczny, jeśli przedsiębiorca zamknie działalność np. miesiąc po otrzymaniu środków. Podobnie było w przypadku mikropożyczki 5 tys. zł, przyznawanej przedsiębiorcom wiosną i latem 2020 r. Przedsiębiorca, który otrzyma dotację, musi bowiem prowadzić działalność gospodarczą co najmniej przez trzy kolejne miesiące, licząc od dnia uzyskania środków. W innym wypadku dotacja zamieni się w pożyczkę, którą trzeba będzie zwrócić.

To jednak wcale nie jedyna sytuacja, w której przedsiębiorca będzie zmuszony do oddania uzyskanych środków.

Dotacja jest przyznana na konkretny cel – i przedsiębiorca musi o tym pamiętać

Przedsiębiorca, podpisując umowę o dotację, zobowiązuje się do wydatkowania jej zgodnie z celem – czyli na bieżącą działalność gospodarczą. Wydatkowanie dotacji może zresztą podlegać późniejszej kontroli, dlatego też konieczne jest przechowywanie faktur, które potwierdzą poniesione wydatki. Jeśli jednak podczas kontroli okaże się, że przedsiębiorca przeznaczył środki z dotacji na inny cel (np. na zakup środka trwałego, inwestycję itd.), to dotacja będzie podlegać zwrotowi.

Podobnie stanie się zresztą, jeśli przedsiębiorca nie podda się kontroli. A także – gdy przynajmniej jedno ze złożonych przez niego oświadczeń okaże się niezgodne ze stanem faktycznym. Zwrot dotacji 5 tys. zł dla firm może też być konieczny, jeśli po czasie okaże się, że przedsiębiorca wcale nie spełniał warunków umożliwiających mu skorzystanie z pomocy.

Co istotne, jeśli dojdzie do sytuacji, że przedsiębiorca będzie musiał zwrócić dotację, zostaną mu naliczone odsetki ustawowe. Naliczane są od dnia udzielenia dotacji. Dodatkowo gdy przedsiębiorca otrzyma od starosty wezwanie do zwrotu środków, ma na uiszczenie całej kwoty na konto PUP jedynie 30 dni.

O dotację na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej 7.0, która weszła w życie 1 lutego, przedsiębiorcy mogą ubiegać się do 31 marca. Prawdopodobne jest też przedłużenie dotacji 5 tys. zł dla firm na podstawie nowego rozporządzenia. Projekt ma już wkrótce trafić do wykazu prac RM.