Posłowie uchwalili nowe święto państwowe. Czy Święto Chrztu Polski 14 kwietnia będzie dniem wolnym od pracy?

Codzienne Gorące tematy Państwo dołącz do dyskusji (76) 22.02.2019
Posłowie uchwalili nowe święto państwowe. Czy Święto Chrztu Polski 14 kwietnia będzie dniem wolnym od pracy?

Tomasz Laba

Do kalendarza świąt państwowych właśnie dołączyło kolejne, które będziemy obchodzić 14 kwietnia. Święto Chrztu Polski, bo o nim mowa, właśnie zostało uchwalone przez posłów. Czy to oznacza kolejny wolny dzień od pracy?

Każda władza uwielbia ustanawiać kolejne święta na pamiątkę ważnych, historycznych wydarzeń. Nie tak dawno cała Polska żyła okrągłą setną rocznicą odzyskania niepodległości, którą obchodziliśmy 11 listopada. Niestety wszyscy pamiętamy też ten cyrk, który został wywołany przez ustanowienie jednego dnia wolnego dosłownie na ostatnią chwilę. Niemal do samego 11 listopada wszyscy sobie zadawali pytanie, czy 12 listopada jest dniem wolnym od pracy?  Naturalne jest, że przy okazji ustanowienia kolejnego święta państwowego wszyscy ponownie zadają sobie to pytanie.

Święto Chrztu Polski 14 kwietnia

Posłowie uchwalili właśnie ustawę, która ustanawia 14 kwietnia kolejnym świętem państwowym. Święto Chrztu Polski, bo właśnie tę okazję będziemy obchodzić tego dnia, wkrótce stanie się faktem. Zgodnie z projektem przyjętej właśnie ustawy, ten dzień mamy poświęcić na refleksję nad dziedzictwem naszych ojców.

Jest to dzień narodowej refleksji nad dziedzictwem naszych ojców, nad odpowiedzialnością wszelkich władz państwowych, wszystkich obywateli i każdego z osobna za naszą Ojczyznę, za jej przyszłość i pomyślność. Święto to powinno służyć inspiracji do podejmowania działań na rzecz dobra wspólnego

Czy Święto Chrztu Polski 14 kwietnia to dzień wolny od pracy?

Być może wiele osób to zmartwi, ale Święto Chrztu Polskiego nie będzie dniem wolnym od pracy. Święto państwowe nie jest pojęciem tożsamym co dzień ustawowo wolny od pracy. Dni ustawowo wolne od pracy określone są w ustawie o dniach wolnych od pracy, której przyjęta właśnie ustawa nie nowelizowała. Wynika z tego prosty wniosek – Święto Chrztu Polskiego będzie wydarzeniem wyłącznie symbolicznym. Podobnie jak ustanowiony przecież nie tak dawno Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej, który obchodzimy 12 lipca.

Prawdopodobnie będziemy mieli nowe święto – Święto Chrztu Polski obchodzone 14 kwietnia

Co ciekawe, posłowie opozycji protestowali ustanowienie nowego święta właśnie na 14 kwietnia. Argumentowali to tym, że 14 kwietnia 1934 roku powstał Obóz Narodowo-Radykalny. Nie chciano tym samym dawać tej organizacji okazji to bardziej uroczystego świętowania swojej własnej rocznicy. Dlatego proponowano, aby Święto Chrztu Polski obchodzono 15 kwietnia.